Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Hãy đến gần Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện (Phần 2)

Phần thực hành này dựa trên chương 17 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Hãy xem Kinh Thánh nói gì về việc chúng ta nên cầu nguyện như thế nào và vào lúc nào.