Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Hãy đến gần Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện (Phần 1)

Phần thực hành này dựa trên chương 17 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Hãy xem chúng ta có thể làm gì để tin chắc Đức Chúa Trời đáp lại những lời cầu nguyện của mình.