Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Tôi muốn đấu tranh chống lại sự bất công

Tôi muốn đấu tranh chống lại sự bất công

Chị Rafika từng gia nhập một nhóm chính trị để đấu tranh chống lại sự bất công, nhưng rồi chị tìm thấy trong Kinh Thánh lời hứa về nền hòa bình và sự bình đẳng dưới sự cai trị của Nước Trời.