Skip to content

Các cookie và những công nghệ tương tự được dùng trên TV.JW.ORG

Các cookie và những công nghệ tương tự được dùng trên TV.JW.ORG

Có nhiều loại cookie riêng biệt với các chức năng khác nhau và nói chung chúng cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này. Dưới đây là một số ví dụ về cách chúng tôi sử dụng các cookie và những công nghệ tương tự.

Tên cookie

Mục đích

Thời hạn *

Loại

INSIGHT_CLIENT_ID, SESSION_COUNT, insight-${featureID}-usageInfo

Được dùng để thu thập thông tin về cách một người sử dụng trang web. Thông tin này được dùng để tạo các báo cáo và cải thiện trang web. Thông tin được thu thập dưới dạng ẩn danh, và bao gồm loại trình duyệt và thiết bị mà một người đang sử dụng, người ấy đang truy cập từ địa điểm nào, số lần người ấy đã truy cập trang web hoặc sử dụng một mục, và thời gian người ấy tương tác với những mục nào đó trên trang web.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Phân tích

LANGUAGE

Cho phép một người được tự động điều hướng đến ngôn ngữ mà trước đó mình đã chọn trên https://tv.jw.org/

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

FAVORITE_CHANNEL

Cho phép một người tự động mở kênh yêu thích của mình khi chọn “Đang phát sóng”.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

LAST_STREAMING_CHANNEL

Được sử dụng cùng với FAVORITE_CHANNEL. Cho phép một người trở lại kênh gần đây nhất mà mình đã xem nếu lựa chọn ưu tiên về kênh yêu thích của người ấy là ‘được xem gần đây nhất’.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

MEDIA:${mediaID}

Cho phép một người xem tiếp một chương trình âm thanh hoặc video tại nơi mà mình đã ngưng xem trước đó.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

PREFERRED_RESOLUTION

Cho phép một người tự động xem nội dung ở độ phân giải mà mình ưa thích.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

SUBTITLES

Cho phép một người tự động để phụ đề video bật hoặc tắt.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

Cũng xem Các cookie và những công nghệ tương tự được một số trang web của chúng tôi sử dụng.

^ đ. 6 Khi thời hạn được ghi là “Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)”, điều này có nghĩa là dữ liệu đó được lưu trữ trong bộ nhớ trình duyệt thay vì được lưu trữ như một cookie. Dữ liệu lưu trữ theo cách này được giữ lại vô thời hạn trừ khi người dùng xóa bộ nhớ trên trình duyệt của mình.