Skip to content

Các cookie và những công nghệ tương tự được dùng trên STREAM.JW.ORG

Các cookie và những công nghệ tương tự được dùng trên STREAM.JW.ORG

Có nhiều loại cookie riêng biệt với các chức năng khác nhau và nói chung chúng cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này. Dưới đây là một số ví dụ về cách chúng tôi sử dụng các cookie và những công nghệ tương tự.

Tên cookie

Mục đích

Thời hạn *

Loại

sessionstream

Giúp chúng tôi nhận diện những người dùng đã được xác thực.

5 giờ

Thật sự cần thiết

XSRF-TOKEN

Cung cấp sự bảo vệ trước kỹ thuật tấn công mượn quyền trái phép (CSRF).

5 giờ

Thật sự cần thiết

_pk_id.${rand}.${rand}, pk_ref.${rand}.${rand}, _pk_ses.${rand}.${rand}

Được dùng để thu thập thông tin về cách một người sử dụng trang web. Thông tin này được dùng để tạo các báo cáo và cải thiện trang web. Thông tin được thu thập dưới dạng ẩn danh, và bao gồm loại trình duyệt và thiết bị mà một người đang sử dụng, người ấy đang truy cập từ địa điểm nào, số lần người ấy đã truy cập trang web hoặc sử dụng một mục, và thời gian người ấy tương tác với những mục nào đó trên trang web.

1 năm

Phân tích

ngStorage-language

Cho phép một người được tự động điều hướng đến ngôn ngữ mà trước đó mình đã chọn trên https://stream.jw.org/.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

pusherTransportEncrypted

Cho phép một người nhận các thông báo theo thời gian thực khi sử dụng trang web.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

branches

Cho phép một người quản trị quản lý nội dung trên trang web cho các văn phòng khác.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

member

Được dùng để lưu trữ tạm thời thông tin về người dùng trong trình duyệt của người ấy để thông tin đó có thể được hiển thị trong giao diện người dùng mà không cần thực hiện thêm các yêu cầu truy thông tin thường xuyên.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

ngStorage-username

Cho phép một người để tên đăng nhập của mình tự động xuất hiện trên trang Đăng Nhập khi người ấy trở lại trang web. Tính năng này chỉ được bật khi người ấy chọn bật nó.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

ntStorage-token

Cho phép một người mở các kênh mà mình đã mở trước đó thông qua một lời mời.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

ntStorage-viewType

Cho phép một người để trang web tự động tải dưới dạng xem theo “lưới” hoặc “danh sách”, tùy vào cách xem mà mình đã chọn trước đây.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

Cũng xem Các cookie và những công nghệ tương tự được một số trang web của chúng tôi sử dụng.

^ đ. 6 Khi thời hạn được ghi là “Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)”, điều này có nghĩa là dữ liệu đó được lưu trữ trong bộ nhớ trình duyệt thay vì được lưu trữ như một cookie. Dữ liệu lưu trữ theo cách này được giữ lại vô thời hạn trừ khi người dùng xóa bộ nhớ trên trình duyệt của mình.