Skip to content

Các cookie và những công nghệ tương tự được dùng trên WWW.JW.ORG

Các cookie và những công nghệ tương tự được dùng trên WWW.JW.ORG

Có nhiều loại cookie riêng biệt với các chức năng khác nhau và nói chung chúng cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này. Dưới đây là một số ví dụ về cách chúng tôi sử dụng các cookie và những công nghệ tương tự.

Tên cookie

Mục đích

Thời hạn *

Loại

insight-${featureID}-usageInfo

Được dùng để thu thập thông tin về cách một người sử dụng trang web. Thông tin này được dùng để tạo các báo cáo và cải thiện trang web. Thông tin được thu thập dưới dạng ẩn danh, và bao gồm loại trình duyệt và thiết bị mà một người đang sử dụng, người ấy đang truy cập từ địa điểm nào, số lần người ấy đã truy cập trang web hoặc sử dụng một mục, và thời gian người ấy tương tác với những mục nào đó trên trang web.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Phân tích

ckLang

Cho phép một người được tự động điều hướng đến ngôn ngữ mà trước đó mình đã chọn trên https://www.jw.org/.

1 năm

Chức năng

otherContentLang

Cho phép một người chuyển nội dung một bài sang ngôn ngữ được dùng gần đây nhất từ danh sách trong ô Đọc trong ngôn ngữ.

Vô thời hạn

Chức năng

persistentData-ACCESSIBILITY_MODE

Cho phép một người để tính năng accessibility mode được bật tự động nếu nó đã được bật trước đây.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

persistentData-AutoCompleteFeatured-contentLanguageFilter

Cho phép một người chọn từ những ngôn ngữ được dùng gần đây nhất trong ô Đọc trong ngôn ngữ.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

persistentData-AutoCompleteFeatured

Cho phép một người chọn từ những ngôn ngữ được dùng gần đây nhất trong danh sách ngôn ngữ trên trang web.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

persistentData-AutoCompleteFeatured-${fieldID}

Cho phép một người chọn từ những lựa chọn gần đây nhất của mình tại phía trên của một ô được tự động điền.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

persistentData-${pageType}_VIEW_MODE

Cho phép một người để trang web tự động tải dưới dạng xem theo “lưới” hoặc “danh sách”, tùy vào cách xem mà mình đã chọn trước đây.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

persistentData-${pageID}${accordionID}

Cho phép một người để các accordion trên một trang web tự động mở hoặc đóng dựa trên các lựa chọn của mình trong lần truy cập trang web trước đó.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

persistentData-slContentToggleControlState

Cho phép một người xem một trang web ngôn ngữ ký hiệu để dạng văn bản của trang mở hoặc đóng dựa trên lựa chọn ưa thích của mình.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

persistentData-mid${pageID}-${languageCode}-ReadStatus

Cho phép một người được báo về những thông báo mới mà mình chưa đọc.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

persistentData-mid${pageID} -verified-${year}

Cho phép một người nhấp một nút chấp nhận chỉ một lần mỗi năm trên một trang web yêu cầu xác nhận trước khi xem.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

${featureID}Enabled

Cho phép một người tiếp tục sử dụng một mục mà mình đã dùng trong lần truy cập trước đó.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

lesson-${pageID}-${languageCode}-progress

Cho phép một người trở lại slide cuối mà người ấy đã hoàn tất trong một bài học Kinh Thánh trực tuyến.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Chức năng

Cũng xem Các cookie và những công nghệ tương tự được một số trang web của chúng tôi sử dụng.

^ đ. 6 Khi thời hạn được ghi là “Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)”, điều này có nghĩa là dữ liệu đó được lưu trữ trong bộ nhớ trình duyệt thay vì được lưu trữ như một cookie. Dữ liệu lưu trữ theo cách này được giữ lại vô thời hạn trừ khi người dùng xóa bộ nhớ trên trình duyệt của mình.