Skip to content

Các cookie và những công nghệ tương tự được một số trang web của chúng tôi sử dụng

Các cookie và những công nghệ tương tự được một số trang web của chúng tôi sử dụng

Có nhiều loại cookie riêng biệt với các chức năng khác nhau và nói chung chúng cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này. Dưới đây là một số ví dụ về cách chúng tôi sử dụng các cookie và những công nghệ tương tự có thể xuất hiện trên bất cứ trang web nào của chúng tôi.

Sự đồng thuận hợp pháp

Những cookie này giúp chúng tôi xác định xem bạn đã đồng ý với bất cứ thông báo pháp lý nào có thể xuất hiện trên các trang web của chúng tôi hay chưa.

Tên cookie

Mục đích

Thời hạn *

Loại

legalNoticesClient-nextListCallNeeded

Giúp chúng tôi giảm việc sử dụng dữ liệu và lưu lượng API khi một người dùng đã chấp nhận các thông báo pháp lý của chúng tôi.

Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)

Thật sự cần thiết

accepted-${noticeID}, legalNoticesClient-accepted-notice:${noticeID}

Cho phép một người đồng ý với một thông báo pháp lý và không phải thấy lại nó mỗi lần truy cập trang web.

6 năm

Thật sự cần thiết

Phân phối nội dung

Những cookie này giúp chúng tôi cung cấp cho người dùng sự truy cập an toàn và hiệu quả đến nội dung trên các trang web của chúng tôi.

Tên cookie

Mục đích

Thời hạn *

Loại

ak_bmsc, bm_sv, bm_mi

Giúp chúng tôi bảo vệ trang web khỏi những người dùng độc hại.

2 giờ

Phân tích

Cookie của nhà cung cấp bên thứ ba

Các cookie của nhà cung cấp bên thứ ba này cho phép người dùng tận dụng các dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi đã tích hợp vào các trang web của mình.

Tên cookie

Mục đích

Thời hạn *

Loại

Cookie được đặt bởi

APISID, HSID, NID, S, SAPISID, SID, SSID, _ga

Cho phép người dùng tận dụng tích hợp Google maps. Những cookie này cũng được đòi hỏi bởi reCAPTCHA, một sản phẩm của Google mà một người phải sử dụng khi tạo một tài khoản, đóng góp ẩn danh hoặc yêu cầu tìm hiểu Kinh Thánh.

Đa dạng, lên đến 2 năm

Thật sự cần thiết

Google

Thông tin bảo mật của Google

^ đ. 8 Khi thời hạn được ghi là “Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)”, điều này có nghĩa là dữ liệu đó được lưu trữ trong bộ nhớ trình duyệt thay vì được lưu trữ như một cookie. Dữ liệu lưu trữ theo cách này được giữ lại vô thời hạn trừ khi người dùng xóa bộ nhớ trên trình duyệt của mình.

^ đ. 22 Khi thời hạn được ghi là “Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)”, điều này có nghĩa là dữ liệu đó được lưu trữ trong bộ nhớ trình duyệt thay vì được lưu trữ như một cookie. Dữ liệu lưu trữ theo cách này được giữ lại vô thời hạn trừ khi người dùng xóa bộ nhớ trên trình duyệt của mình.

^ đ. 32 Khi thời hạn được ghi là “Vô thời hạn (lưu trữ cục bộ)”, điều này có nghĩa là dữ liệu đó được lưu trữ trong bộ nhớ trình duyệt thay vì được lưu trữ như một cookie. Dữ liệu lưu trữ theo cách này được giữ lại vô thời hạn trừ khi người dùng xóa bộ nhớ trên trình duyệt của mình.