Skip to content

Skip to secondary menu

Nhân Chứng Giê-hô-va

Việt

Chính sách bảo mật và cookie

Chính sách bảo mật và cookie

Tổ chức Nhân Chứng Giê-hô-va tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Để xem thông tin về Chính sách bảo mật dữ liệu của tổ chức quốc tế này, xin nhấp vào đường liên kết tại đây.

Chính sách bảo mật dữ liệu cho thấy cách tổ chức Nhân Chứng Giê-hô-va xử lý các dữ liệu cá nhân. Thêm vào đó, những chỉ dẫn cụ thể về chính sách áp dụng cho trang web cũng đã được cập nhật và liệt kê bên dưới.

Trang web này thuộc quyền sở hữu của Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (gọi tắt là “Watchtower”), một tổ chức phi lợi nhuận tại New York. Tổ chức này hỗ trợ cho hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va và công việc giáo dục Kinh Thánh. Một số máy chủ của trang web này được đặt tại Hoa Kỳ.

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân mà bạn khai báo khi sử dụng trang web này được sử dụng chỉ với mục đích như được thông báo cho bạn vào thời điểm khai thông tin.

Chúng tôi không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bất cứ ai khác, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ được bạn yêu cầu và chúng tôi đã công khai đầy đủ cho bạn biết hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ những thông tin này là cần thiết để thỏa mãn bất cứ điều luật hay quy định được áp dụng hoặc để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hành pháp hoặc để phát giác và ngăn ngừa lừa đảo cũng như các vấn đề an ninh hay kỹ thuật. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ những dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba chỉ nhằm những mục đích nêu trên. Dữ liệu bạn khai báo sẽ không được bán, giao dịch hoặc cho thuê trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Các nhà cung cấp bên thứ ba. Thỉnh thoảng trang web này sẽ chứa các đường liên kết đến trang web của một nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi ủy quyền cho họ thực hiện một số dịch vụ thay cho chúng tôi (ví dụ như việc điền các đơn trực tuyến). Bạn sẽ biết mình đang xem trang web của nhà cung cấp bên thứ ba vì kiểu dáng của trang và địa chỉ trong thanh trình duyệt sẽ thay đổi. Khi lựa chọn nhà cung cấp bên thứ ba và vào các chu kỳ thường xuyên sau đó, chúng tôi xem xét chính sách bảo mật quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của họ để đảm bảo rằng họ có cùng tiêu chuẩn với chính sách mà chúng tôi sử dụng. Nếu có thắc mắc về chính sách của một nhà cung cấp bên thứ ba, xin xem chính sách đó trên trang web của họ.

An ninh

Chúng tôi rất nghiêm túc về việc bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình chuyển tải bằng cách sử dụng các phương pháp mã hóa như Transport Layer Security (TLS). Chúng tôi sử dụng các hệ thống máy tính đặt tại các sơ sở được hạn chế tiếp cận và sử dụng các phương pháp bảo vệ đối với các tác nhân bên ngoài, về mặt điện tử cũng như về mặt thủ tục để bảo mật thông tin chúng tôi nhận được.

Tài khoản

Địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi tạo một tài khoản trên trang web này sẽ được sử dụng để liên hệ với bạn trong trường hợp liên quan đến tài khoản của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn quên tên truy cập hoặc mật khẩu của bạn và yêu cầu hỗ trợ đăng nhập, chúng tôi sẽ hỗ trợ qua việc cung cấp một thư gửi đến địa chỉ e-mail được đăng ký trong hồ sơ cá nhân của bạn.

Đóng góp

Nếu bạn thực hiện việc đóng góp tiền trực tuyến, chúng tôi thu thập tên và thông tin liên lạc của bạn. Để chấp nhận các khoản đóng góp bằng thẻ tín dụng, chúng tôi dùng các dịch vụ xử lý các thanh toán trực tuyến đã được công nhận. Các dịch vụ này đi kèm với chính sách an ninh và bảo mật dữ liệu đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi không lưu trữ hay có quyền truy cập các thông tin về thẻ tín dụng của bạn cũng như thông tin về tài khoản ngân hàng hay các dữ liệu khác được gửi đến các dịch vụ xử lý các thanh toán trực tuyến này. Bên nhận các khoản đóng góp sẽ lưu trữ dữ liệu của các giao dịch tài chính trong ít nhất mười năm. Các dữ liệu này bao gồm thông tin về ngày, khoản tiền và phương pháp đóng góp. Điều này sẽ giúp chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn kế toán và có thể giải đáp bất cứ câu hỏi nào bạn nêu ra trong khoảng thời gian trên. Chúng tôi sẽ không liên lạc với bạn để yêu cầu các khoản đóng góp bổ sung.

Các thông tin khác

Bạn có thể khai báo dữ liệu cá nhân (như tên, địa chỉ thư tín và số điện thoại) cho các mục đích khác ngoài mục đích đóng góp hay tạo một tài khoản (ví dụ như yêu cầu một cuộc học hỏi Kinh Thánh miễn phí). Chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng những thông tin này trong một thời gian hạn định và chỉ cho những mục đích mà bạn muốn khi thực hiện việc khai báo này.

Các cookie và những công nghệ tương tự

Chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định qua các phương pháp tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi thu thập các thông tin này qua các “cookie”, các tập tin chỉ báo (“web beacons”) hoặc các công nghệ tương tự. Trong chính sách bảo mật này, việc sử dụng cụm từ “cookie” mang tính khái quát và bao gồm các công nghệ tương tự như “lưu trữ cục bộ”.

Cookie. Như hầu hết các trang web khác, khi bạn truy cập trang web này, một dữ liệu với dung lượng nhỏ gọi là một “cookie” được lưu trữ trên điện thoại di động, máy tính bản hay ổ cứng máy tính của bạn. Có nhiều loại cookie riêng biệt với các chức năng khác nhau và nói chung chúng cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này. Chúng tôi có thể sử dụng các cookie để biết bạn đã từng truy cập trang web này trước kia chưa cũng như ghi nhớ những tùy chọn mà bạn lựa chọn khi sử dụng trang web này. Chẳng hạn, lựa chọn ngôn ngữ của bạn có thể được lưu trữ trong một cookie, nhờ thế ngôn ngữ này sẽ được chọn khi bạn trở lại trang web. Chúng tôi không sử dụng cookie cho các hoạt động quảng cáo.

Các loại cookie được sử dụng cho trang web này có thể thuộc một trong ba phân loại sau đây:

  1. Cookie thật sự cần thiết​—Những cookie này là cần thiết cho phép bạn sử dụng một số chức năng nhất định của trang web, như là đăng nhập hay điền và gửi các mẫu đơn trên trang web này. Nếu không có các cookie này, những dịch vụ bạn yêu cầu, như thực hiện các khoản đóng góp, sẽ không thực hiện được. Chúng cũng bao gồm các cookie cho phép chúng tôi cung cấp một dịch vụ được bạn yêu cầu trong suốt một phiên trình duyệt. Các cookie này không thu thập những thông tin của bạn cho mục đích quảng cáo hay thông tin ghi nhớ bạn đã xem những trang nào trên Internet.

  2. Cookie chức năng​—Những cookie này cho phép trang web ghi nhớ các tùy chọn của bạn (như tên truy cập, ngôn ngữ, hay hiện tại bạn ở vùng nào) và cung cấp các tính năng cải tiến để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web.

  3. Cookie phân tích​—Những cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách thức người dùng sử dụng trang web này, ví dụ như thông tin số lượt truy cập hay thời gian truy cập trung bình của mỗi lượt truy cập. Thông tin này được sử dụng chỉ nhằm mục tiêu cải thiện trang web để phục vụ tốt hơn.

Một số cookie được đặt trên trang web chúng tôi là các cookie của bên thứ nhất. Các cookie từ các nhà cung cấp bên thứ ba được đặt bởi một miền khác. Chúng tôi chỉ sử dụng các cookie của bên thứ nhất, ngoại trừ việc sử dụng các cookie bên thứ ba liên quan đến Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA được sử dụng để phân biệt người dùng với máy tính để tránh “spam tự động”. Xin xem chính sách bảo mật của Google tại trang https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/.

Tập tin chỉ báo (Web beacons). Các trang của trang web chúng tôi có thể chứa các tập tin điện tử dung lượng nhỏ được gọi là các tập tin chỉ báo để cho phép chúng tôi ghi lại hoạt động như là khi bạn truy cập một trang nhất định. Các tập tin chỉ báo được dùng để nắm bắt việc sử dụng trang web này cũng như theo dõi và kiểm tra hiệu suất của trang.

Việc sử dụng địa chỉ IP của bạn. Một địa chỉ IP là một chuỗi các con số nhận diện máy tính của bạn trên Internet. Chúng tôi dùng địa chỉ IP của bạn và loại trình duyệt bạn sử dụng để giúp cho việc phân tích các thói quen sử dụng và cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn.

Lựa chọn của bạn. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn vô hiệu hóa các cookie hay nhận được cảnh báo trước khi một cookie được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Xin xem các chỉ dẫn của trình duyệt bạn dùng để biết cách thực hiện thế nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu không có cookie, bạn có thể không thể trải nghiệm tất cả các tính năng của trang web chúng tôi.

Active Scripting hoặc JavaScript

Scripting được sử dụng để cải thiện chức năng của trang web. Sử dụng công nghệ scripting cho phép trang web trả lại thông tin nhanh hơn cho bạn. Trang này không bao giờ sử dụng scripting để cài đặt phần mềm lên máy tính của bạn hoặc để thu thập thông tin của bạn mà không được bạn cho phép.

Active Scripting hoặc JavaScript phải được bật trong trình duyệt để một số phần của trang web hoạt động đúng. Hầu hết các trình duyệt cho phép chi tiết này được bật hoặc tắt đối với những trang nhất định. Tham khảo tài liệu hướng dẫn của trình duyệt để học cách bật scripting đối với những trang được lựa chọn.

Quyền lợi của bạn

Việc bạn sử dụng trang web này, bao gồm việc tải về bất cứ ấn phẩm, video hay chương trình thu âm nào, là miễn phí. Chúng tôi không yêu cầu bạn mở một tài khoản, thực hiện một khoản đóng góp hay thực hiện bất cứ hành động nào đòi hỏi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân để bạn nhận được lợi ích từ trang web này. Tuy nhiên, nếu bạn tự nguyện quyết định mở một tài khoản, thực hiện một khoản đóng góp, yêu cầu một cuộc học hỏi Kinh Thánh miễn phí hay thực hiện bất cứ hành động nào liên quan đến việc cung cấp các dữ liệu cá nhân, bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật và cookie này; dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ; việc thu thập, xử lý, chuyển tải và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện bởi Watchtower và các tổ chức hỗ trợ Nhân Chứng Giê-hô-va tại các quốc gia khác nhau nếu những điều này là cần thiết để thực hiện yêu cầu của bạn. Việc thu thập dữ liệu sẽ thay đổi tùy thuộc vào đặc tính của các tương tác của bạn với trang web. Ví dụ, nếu bạn thực hiện một đóng góp đến một thực thể pháp lý tại một quốc gia cụ thể, thì tên và thông tin liên lạc của bạn sẽ được cung cấp cho thực thể pháp lý đó để xác nhận bạn trong suốt quá trình đóng góp. Một ví dụ khác, nếu bạn yêu cầu một cuộc học hỏi Kinh Thánh, tên và thông tin liên lạc của bạn sẽ được cung cấp cho một văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va để đáp ứng yêu cầu này của bạn.

Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để mở một tài khoản, thực hiện một khoản đóng góp hay để nhận bất cứ lợi ích nào khác từ trang web này vốn yêu cầu các dữ liệu như trên, chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của bạn.

Bất cứ khi nào nếu cần thiết để thay đổi Chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó lên trang này để bạn luôn biết những thông tin nào chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng chúng.

Tùy thuộc vào yêu cầu của pháp luật, bạn có thể có thêm các quyền lợi bổ sung liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có thể bao gồm quyền được truy cập, chỉnh sửa hay xóa dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi qua trang web này. Nếu điều này được áp dụng tại nước của bạn, bạn sẽ tìm được thông tin liên lạc tại đây. Nếu có thắc mắc về dữ liệu cá nhân có liên quan đến một khoản đóng góp, xin liên lạc với người nhận khoản đóng góp mà bạn đã xác nhận trong quá trình đóng góp và được ghi trong biên lai đóng góp của bạn.