Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách Xô-phô-ni

Giới thiệu về sách Xô-phô-ni

Giới thiệu sơ lược về sách tiên tri Xô-phô-ni, một sách cảnh báo về sự bất tuân và thái độ thờ ơ.