Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách Lu-ca

Giới thiệu về sách Lu-ca

Giới thiệu sơ lược về sách Lu-ca, một lời tường thuật tổng thể về cuộc đời và thánh chức của Chúa Giê-su.