Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách Ha-ba-cúc

Giới thiệu về sách Ha-ba-cúc

Giới thiệu sơ lược về sách tiên tri Ha-ba-cúc, một sách thêm sức cho chúng ta khi gặp thử thách.