Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách Ê-xê-chi-ên

Giới thiệu về sách Ê-xê-chi-ên

Giới thiệu sơ lược về sách Ê-xê-chi-ên, một sách đề cao sự thờ phượng thật.