Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách 1 Cô-rinh-tô

Giới thiệu về sách 1 Cô-rinh-tô

Hãy xem xét lá thư thứ nhất gửi cho các tín đồ ở Cô-rinh-tô. Thư này chứa đựng lời khuyên về sự hợp nhất, sự thanh sạch về đạo đức và tình yêu thương không lay chuyển.