Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách Gióp

Giới thiệu về sách Gióp

Giới thiệu sơ lược về sách Gióp trong Kinh Thánh, một lời tường thuật giúp hiểu thêm vấn đề về quyền tối thượng hoàn vũ.