Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách E-xơ-ra

Giới thiệu về sách E-xơ-ra

Tìm hiểu những điểm cơ bản của sách E-xơ-ra trong Kinh Thánh, lịch sử về sự thờ phượng thật tại Giê-ru-sa-lem sau cuộc lưu đày ở Ba-by-lôn.