Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách Ê-xơ-tê

Giới thiệu về sách Ê-xơ-tê

Hãy xem sơ lược về bối cảnh, các sự kiện và giá trị của sách này để thấy Ê-xơ-tê đã can đảm hành động vì dân Đức Chúa Trời ra sao.