Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách Na-hum

Giới thiệu về sách Na-hum

Giới thiệu sơ lược về sách Na-hum, một sách tiên tri cho thấy Đức Giê-hô-va ghét sự hung bạo và cách ngài làm ứng nghiệm lời ngài.