Video giới thiệu các sách trong Kinh Thánh

Những điểm cơ bản của mỗi sách Kinh Thánh.

Giới thiệu về sách E-xơ-ra

Đức Giê-hô-va thực hiện lời hứa giải phóng dân ngài khỏi sự lưu đày ở Ba-by-lôn và khôi phục sự thờ phượng thật tại Giê-ru-sa-lem.

Giới thiệu về sách Nê-hê-mi

Sách Nê-hê-mi trong Kinh Thánh chứa đựng các bài học quý giá cho những người thờ phượng chân chính ngày nay.

Giới thiệu về sách Ê-xơ-tê

Những sự kiện đầy kịch tính vào thời Ê-xơ-tê sẽ giúp bạn vững tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời có khả năng giải cứu dân ngài ngày nay.

Giới thiệu về sách Gióp

Tất cả những ai yêu mến Đức Giê-hô-va đều sẽ bị thử thách. Lời tường thuật của sách Gióp giúp chúng ta tin chắc rằng mình có thể giữ lòng trung kiên và ủng hộ quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va.

Giới thiệu về sách Thi-thiên

Sách Thi-thiên ủng hộ quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va, giúp đỡ và an ủi những người yêu mến ngài và cho thấy thế giới này sẽ thay đổi thế nào qua Nước của ngài.

Giới thiệu về sách Châm-ngôn

Tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời cho hầu hết mọi khía cạnh trong đời sống, từ việc mua bán cho đến các vấn đề gia đình.

Giới thiệu về sách Truyền-đạo

Vua Sa-lô-môn nêu bật những điều thật sự có ý nghĩa trong đời sống và so sánh chúng với những điều đi ngược lại sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời.

Giới thiệu về sách Nhã-ca

Tình yêu không lay chuyển của nàng Su-la-mít với chàng chăn chiên được miêu tả là “ngọn lửa của Đức Giê-hô-va”. Tại sao?

Giới thiệu về sách Ê-sai

Sách Ê-sai chứa đựng những lời tiên tri chính xác có thể củng cố đức tin của bạn nơi Đức Giê-hô-va, là đấng thực hiện các lời hứa và Đức Chúa Trời của sự giải cứu.

Giới thiệu về sách Giê-rê-mi

Giê-rê-mi trung thành gắn bó với nhiệm vụ được giao bất kể khó khăn. Hãy suy nghĩ gương mẫu của ông có ý nghĩa gì đối với các tín đồ đạo Đấng Ki-tô ngày nay.

Giới thiệu về sách Ai ca

Sách Ai ca do Giê-rê-mi viết. Sách này miêu tả nỗi đau buồn về việc Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt và cho thấy sự ăn năn đưa đến sự thương xót của Đức Chúa Trời.

Giới thiệu về sách Ê-xê-chi-ên

Ê-xê-chi-ên khiêm nhường và can đảm thực thi mọi nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao, dù khó khăn đến mức nào. Gương của ông rất có ý nghĩa với chúng ta ngày nay.

Giới thiệu về sách Đa-ni-ên

Đa-ni-ên cùng những người bạn đã giữ trung thành với Đức Giê-hô-va trong mọi hoàn cảnh. Gương của họ cùng sự ứng nghiệm của các lời tiên tri có thể đem lại lợi ích cho chúng ta ngay bây giờ, trong thời kỳ cuối cùng này.

Giới thiệu về sách Ô-sê

Sách tiên tri Ô-sê chứa đựng những bài học quan trọng về lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với những người phạm tội biết ăn năn và về cách thờ phượng mà ngài đòi hỏi.

Giới thiệu về sách Giô-ên

Giô-ên tiên tri về “ngày của Đức Giê-hô-va” sắp đến và cho biết cách để được sống sót. Lời tiên tri của ông càng cấp thiết vào thời nay.

Giới thiệu về sách A-mốt

Đức Giê-hô-va đã dùng người đàn ông khiêm nhường này để thực hiện một công việc quan trọng. Chúng ta rút được bài học quý giá nào qua gương của A-mốt?

Giới thiệu về sách Áp-đia

Đây là sách ngắn nhất trong phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ. Sách tiên tri này đưa ra hy vọng và đảm bảo rằng vương quyền của Đức Giê-hô-va sẽ được biện minh.

Giới thiệu về sách Giô-na

Nhà tiên tri này đã nhận sự sửa dạy, thi hành nhiệm vụ và được dạy bài học quan trọng về tình yêu thương thành tín và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm của ông sẽ động đến lòng anh chị.

Giới thiệu về sách Mi-chê

Lời tiên tri được soi dẫn này giúp chúng ta càng tin chắc rằng những gì Đức Giê-hô-va đòi hỏi luôn phải lẽ và hữu ích.

Giới thiệu về sách Na-hum

Sách tiên tri này giúp chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va luôn làm ứng nghiệm lời ngài và cung cấp sự an ủi cho tất cả những ai tìm kiếm sự bình an và sự cứu rỗi mà Nước Trời đem lại.

Giới thiệu về sách Ha-ba-cúc

Chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Giê-hô-va luôn biết thời điểm tốt nhất và cách tốt nhất để giải cứu dân của ngài.

Giới thiệu về sách Xô-phô-ni

Tại sao chúng ta phải cẩn thận để không nghĩ rằng ngày phán xét của Đức Giê-hô-va sẽ không đến?

Giới thiệu về sách Ha-gai

Sách này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt sự thờ phượng Đức Chúa Trời lên trên lợi ích cá nhân.

Giới thiệu về sách Xa-cha-ri

Nhiều lời tiên tri và khải tượng được soi dẫn đã củng cố dân của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Những lời tiên tri ấy tiếp tục đảm bảo rằng Đức Giê-hô-va hỗ trợ chúng ta.

Giới thiệu về sách Ma-la-chi

Đây là sách tiên tri về các nguyên tắc không thay đổi, lòng thương xót và tình yêu thương của Đức Giê-hô-va. Sách này cũng chứa đựng bài học quan trọng cho những tình huống thời nay.

Giới thiệu về sách Ma-thi-ơ

Tìm hiểu những điểm cơ bản của sách Kinh Thánh này, sách đầu tiên trong bốn Phúc âm.

Giới thiệu về sách Mác

Lời tường thuật nơi sách Mác cho chúng ta thấy phần nào sự cai trị của Chúa Giê-su trong tương lai với tư cách là Vua Nước Trời.

Giới thiệu về sách Lu-ca

Phúc âm Lu-ca chứa đựng một số thông tin độc đáo nào?

Giới thiệu về sách Giăng

Lời tường thuật của Giăng nêu bật tình yêu thương của Chúa Giê-su dành cho nhân loại, gương khiêm nhường của ngài và việc ngài được nhận diện là Đấng Mê-si, vị Vua tương lai của Nước Đức Chúa Trời.

Giới thiệu về sách Công vụ các sứ đồ

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu nỗ lực đào tạo người từ muôn dân trở thành môn đồ. Sách Công vụ có thể giúp anh chị gia tăng lòng sốt sắng và nhiệt huyết dành cho thánh chức.

Giới thiệu về sách Rô-ma

Sách này chứa đựng lời khuyên được soi dẫn cho thấy tính không thiên vị của Đức Giê-hô-va và việc cần thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su Ki-tô.

Giới thiệu về sách 1 Cô-rinh-tô

Lá thư của Phao-lô chứa đựng lời khuyên về sự hợp nhất, sự thanh sạch về đạo đức, tình yêu thương và niềm tin nơi sự sống lại.

Giới thiệu về sách 2 Cô-rinh-tô

Đức Giê-hô-va, “Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi” làm vững mạnh và nâng đỡ các tôi tớ ngài.

Giới thiệu về sách Ga-la-ti

Lá thư của Phao-lô gửi cho các tín đồ ở Ga-la-ti cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay. Lá thư này có thể giúp mọi tín đồ chân chính giữ trung thành.