Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Quý vị có muốn nghe tin mừng không?

Quý vị có muốn nghe tin mừng không?

Có quá nhiều tin buồn. Vậy thì ở đâu có tin mừng? Video này giới thiệu sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời!.