Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Những gương cảnh báo cho thời chúng ta

Trước khi băng qua sông Giô-đanh, dân Y-sơ-ra-ên phải đối mặt với một thử thách về lòng trung kiên. Việc kết giao với nước láng giềng Mô-áp đã khiến một số người rơi vào cám dỗ và thực hiện những hành vi sai trái. Thái độ và hành động của họ là một gương cảnh báo cho chúng ta thời nay.