Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

BÀI HỌC SỐ 3

Dùng câu hỏi

Dùng câu hỏi

Làm thế nào anh chị có thể dùng câu hỏi để lý luận với người nghe, duy trì sự chú ý và nhấn mạnh những điểm quan trọng?