Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới trẻ thắc mắc—Làm sao tôi tìm được bạn tốt?

Việc kết bạn không luôn dễ, nhất là khi bạn còn trẻ. Hãy xem làm thế nào Tara tìm được những người bạn thật lòng quan tâm tới cô, và bằng cách nào chúng ta có thể làm như thế. Ngoài ra, cũng hãy xem một số bạn trẻ trên thế giới chia sẻ suy nghĩ về cách duy trì tình bạn được lâu bền.