Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

‘Các lời này phải ở tại trong lòng ngươi’

‘Các lời này phải ở tại trong lòng ngươi’

Các lời nào? Trong lòng ai? Hãy xem câu trả lời đã giúp một người cha cứu vãn gia đình mình.