Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Người chết có được sống lại không?

Đấng tạo ra sự sống chắc chắn có thể khôi phục sự sống

Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Nguồn của sự sống (Thi-thiên 36:9). Vậy việc ngài có thể làm cho người chết sống lại chẳng phải là điều hợp lý sao? Kinh Thánh đảm bảo rằng ngài sẽ làm điều đó trong tương lai. (Đọc Công vụ 24:15). Nhưng tại sao ngài làm thế?

Ban đầu, Đấng Tạo Hóa có ý định cho con người sống mãi mãi trên đất (Sáng-thế Ký 1:31; 2:15-17). Ngài vẫn giữ ý định ấy cho nhân loại. Ngài đau lòng khi nhìn thấy những gì chúng ta đang gặp phải—đời sống đầy dẫy vấn đề rồi nhanh chóng tan biến.—Đọc Gióp 14:1, 14, 15.

Những người được sống lại sẽ ở đâu?

Đức Chúa Trời có tạo ra con người để sống trên trời không? Không! Đức Chúa Trời tạo ra thiên sứ để sống trên trời và con người để sống trên đất (Sáng-thế Ký 1:28; Gióp 38:4, 7). Phù hợp với điều đó, hãy xem những trường hợp được sống lại mà Chúa Giê-su đã thực hiện. Ngài làm người chết sống lại ngay trên đất. Tương tự thế, hầu hết những người được sống lại trong tương lai sẽ sống trên đất.Đọc Giăng 5:28, 29; 11:44.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chọn một số người để sống trên trời, họ sẽ mang thân thể thần linh (Lu-ca 12:32; 1 Cô-rinh-tô 15:49, 50). Những người được sống lại để lên trời sẽ làm vua và cùng cai trị trái đất với Chúa Giê-su.—Đọc Khải huyền 5:9, 10.