Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Tại sao có lời tiên tri trong Kinh Thánh?

Tại sao Kinh Thánh miêu tả những biến cố vào thời của chúng ta?—Lu-ca 21:10, 11.

Nhiều lời tiên tri chi tiết được tìm thấy trong Kinh Thánh. Không người nào có thể nói trước về tương lai một cách chi tiết. Do đó, những lời tiên tri được ứng nghiệm cung cấp bằng chứng đầy thuyết phục rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời.—Đọc Giô-suê 23:14; 2 Phi-e-rơ 1:20, 21.

Những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm giúp chúng ta có lý do chính đáng để đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:1). Những lời tiên tri này cũng giúp chúng ta tin chắc rằng lời hứa của Đức Chúa Trời về một tương lai tươi sáng sẽ thành hiện thực. Vì thế, lời tiên tri trong Kinh Thánh mang đến cho chúng ta niềm hy vọng vững chắc.—Đọc Thi-thiên 37:29; Rô-ma 15:4.

Lời tiên tri trong Kinh Thánh giúp ích thế nào cho chúng ta?

Một số lời tiên tri cảnh báo tôi tớ của Đức Chúa Trời phải hành động. Chẳng hạn, khi tín đồ đạo Đấng Ki-tô chứng kiến một số lời tiên tri được ứng nghiệm, họ rời khỏi Giê-ru-sa-lem. Nhờ vậy, khi thành bị tàn phá vì phần lớn dân chúng trong thành chối bỏ Chúa Giê-su, các tín đồ đã đến một nơi an toàn.—Đọc Lu-ca 21:20-22.

Ngày nay, những lời tiên tri đã được ứng nghiệm cho thấy Nước của Đức Chúa Trời không lâu nữa sẽ xóa bỏ các nước và chính phủ của loài người (Đa-ni-ên 2:44; Lu-ca 21:31). Thế nên, điều khẩn cấp là mỗi người phải hành động ngay bây giờ để được sự chấp nhận của Vua, Chúa Giê-su Ki-tô, đấng được Đức Chúa Trời bổ nhiệm.—Đọc Lu-ca 21:34-36.