THÁP CANH Tháng 8 năm 2015 | Có hy vọng nào cho người đã khuất?

Kinh Thánh không những giải đáp câu hỏi ấy mà còn cho biết bằng chứng vững chắc để tin điều này.

BÀI TRANG BÌA

Điều gì xảy ra sau khi chết?

Tám trường hợp sống lại được ghi trong Kinh Thánh. Họ nói gì về đời sống sau khi qua đời?

BÀI TRANG BÌA

Có hy vọng nào cho người đã qua đời không?

Tại sao Đức Chúa Trời sẽ làm cho người không công chính được sống lại?

BÀI TRANG BÌA

Hy vọng cho người đã khuất—Làm sao bạn có thể tin chắc?

Kinh Thánh cung cấp hai lý do chính đáng để tin cậy nơi sự sống lại.

KINH NGHIỆM

Đức Giê-hô-va ban cho tôi quá nhiều ân phước

Anh Félix Alarcón tìm được mục đích thật trong đời sống sau tai nạn xe máy khiến anh bị liệt từ cổ trở xuống.

HÃY NOI THEO ĐỨC TIN CỦA HỌ

‘Ta như một người mẹ trong Y-sơ-ra-ên’

Lời tường thuật trong Kinh Thánh về Đê-bô-ra, Ba-rác và binh lính Y-sơ-ra-ên dạy chúng ta điều gì về đức tin và lòng can đảm?

Kinh Thánh giải đáp

Mục đích đời sống là gì? Tại sao con người được tạo ra?

Các phần đáng chú ý khác

Sợ cái chết​—Làm thế nào vượt qua nỗi sợ đó?

Vượt qua nỗi sợ cái chết có thể giúp bạn vui hưởng cuộc sống.