Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI TRANG BÌA | PHẢI CHĂNG TẬN THẾ SẮP ĐẾN?

Nhiều người sẽ sống sót—Bạn cũng có thể

Nhiều người sẽ sống sót—Bạn cũng có thể

Kinh Thánh cho chúng ta biết thời điểm kết thúc sẽ bao gồm sự hủy diệt: “Lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi có loài người cho tới nay chưa hề xảy ra...Thật vậy, nếu những ngày ấy không giảm bớt thì không ai được cứu” (Ma-thi-ơ 24:21, 22). Nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng nhiều người sẽ sống sót: ‘Thế gian đang qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời’.—1 Giăng 2:17.

Nếu muốn sống sót khi thế gian này qua đi và “còn lại đời đời”, bạn nên làm gì? Bạn nên bắt đầu dự trữ thực phẩm hoặc chuẩn bị các thứ cần thiết khác hay không? Không. Kinh Thánh thúc giục chúng ta đặt ra những thứ tự ưu tiên khác. Sách này cho biết: “Vì mọi điều ấy sẽ bị tan biến như thế, nên anh em hãy xem xét mình phải thuộc loại người nào. Anh em phải là người có cách ăn ở thánh khiết và thể hiện lòng sùng kính trong khi chờ đợi và ghi nhớ sự hiện diện của ngày Đức Giê-hô-va” (2 Phi-e-rơ 3:10-12). Bối cảnh ở đây cho thấy “mọi điều ấy” tan biến gồm thành phần cai trị của thế gian bại hoại này và những người ủng hộ các thành phần ấy thay vì sự cai trị của Đức Chúa Trời. Vì thế, nếu tích lũy của cải vật chất thì chúng ta không thể thoát khỏi trận hủy diệt ấy.

Thật vậy, sự sống còn của chúng ta liên quan đến việc tôn kính Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng như học biết về hạnh kiểm và hành động làm đẹp lòng ngài (Sô-phô-ni 2:3). Thay vì hùa theo phần đông người ta ngày nay và lờ đi những dấu hiệu rõ ràng cho thấy mình đang sống trong thời kỳ rất quan trọng, chúng ta cần “chờ đợi và ghi nhớ sự hiện diện của ngày Đức Giê-hô-va”. Qua Kinh Thánh, Nhân Chứng Giê-hô-va cho biết làm thế nào bạn có thể được sống sót.