THÁP CANH Tháng 5 năm 2015 | Phải chăng tận thế sắp đến?

Bạn nghĩ gì khi nghe câu: “Tận thế sắp đến rồi”? Điều bạn hình dung có gây lo lắng cho bạn không?

BÀI TRANG BÌA

“Tận thế”​—Điều này có nghĩa gì?

Bạn có biết điều Kinh Thánh nói về “thời điểm kết thúc” thật ra là tin mừng?

BÀI TRANG BÌA

Có phải thời điểm kết thúc sắp đến?

Hãy xem bốn đặc điểm của dấu hiệu tổng hợp về thời điểm kết thúc được mô tả trong Kinh Thánh. Sách này cho biết lời giải đáp.

BÀI TRANG BÌA

Nhiều người sẽ sống sót—Bạn cũng có thể

Nhưng bằng cách nào? Bằng cách bắt đầu dự trữ thực phẩm hoặc chuẩn bị các thứ cần thiết khác cho ngày tận thế?

Bạn có biết?

Khảo cổ học có xác nhận lời tường thuật trong Kinh Thánh? Khi nào sư tử không còn ở vùng đất thời Kinh Thánh?

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Tôi biết Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót và tha thứ

Anh Normand Pelletier không sống nổi nếu không lừa đảo người khác. Nhưng anh đã khóc khi đọc một câu Kinh Thánh.

HÃY NOI THEO ĐỨC TIN CỦA HỌ

“Tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao?”

Gia đình bạn có bao giờ gặp cảnh ganh ghét, phản bội và hận thù? Nếu thế, lời tường thuật trong Kinh Thánh về Giô-sép có thể giúp bạn.

Kinh Thánh giải đáp

Tại sao Ngày Phán Xét sẽ kéo dài 1.000 năm?

Các phần đáng chú ý khác

Nước Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều gì?

Hãy tìm hiểu điều mà bạn có thể mong đợi khi Nước Đức Chúa Trời cai trị khắp trái đất.