Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI TRANG BÌA | CHÚA GIÊ-SU CỨU CHÚNG TA—KHỎI ĐIỀU GÌ?

Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su—Khi nào và ở đâu?

Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su—Khi nào và ở đâu?

Vào đêm trước khi chết, Chúa Giê-su chỉ thị cho các môn đồ hãy tưởng nhớ sự hy sinh mà ngài sắp phải chịu. Chúa Giê-su phán: “Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi”.—Lu-ca 22:19.

Năm nay, Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su được cử hành vào thứ sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2015, sau khi mặt trời lặn. Nhân Chứng Giê-hô-va mời bạn cùng gia đình đến tham dự và nghe bài diễn văn. Bài này sẽ giải thích tại sao sự hy sinh của Chúa Giê-su vô cùng quan trọng và bạn sẽ nhận được lợi ích gì.