THÁP CANH Tháng 3 năm 2015 | Chúa Giê-su cứu chúng ta—Khỏi điều gì?

Ngài có cứu chúng ta khỏi Ma quỉ, khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời hoặc điều gì khác?

BÀI TRANG BÌA

Tại sao chúng ta cần được cứu?

Có hợp lý không nếu Đức Chúa Trời yêu thương đặt ước muốn sống đời đời trong lòng con người mà chúng ta lại không thể đạt được?

BÀI TRANG BÌA

Cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su—Có nghĩa gì đối với bạn?

Sáu sự thật Kinh Thánh cơ bản giải thích làm sao cái chết của một người có thể mang lại sự sống cho nhiều người.

BÀI TRANG BÌA

Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su—Khi nào và ở đâu?

Năm 2015, Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su diễn ra vào thứ sáu, ngày 3 tháng 4, sau khi mặt trời lặn.

ĐỘC GIẢ THẮC MẮC

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có nên ăn mừng Lễ Phục Sinh không?

Các học giả về lịch sử nói gì về ngày lễ phổ biến này?

KINH NGHIỆM

Anh Jairo phụng sự Đức Chúa Trời bằng đôi mắt của mình

Dù đau đớn với bệnh bại não trầm trọng nhất, anh Jairo vẫn có đời sống hạnh phúc và đầy ý nghĩa.

Bạn có biết?

Là công dân La Mã, sứ đồ Phao-lô có những lợi thế nào? Vào thời Kinh Thánh, người chăn được trả công thế nào?

Lễ vật xứng đáng dâng vua

Dù các món hàng này phổ biến ngày nay nhưng vào thời Kinh Thánh, chúng quý như vàng.

Kinh Thánh giải đáp

Tại buổi lễ tưởng niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su, ai nên ăn bánh và uống rượu?

Các phần đáng chú ý khác

Chúng ta có nên thờ hình tượng không?

Đức Chúa Trời nghĩ gì khi chúng ta dùng hình tượng hoặc biểu tượng trong việc thờ phượng?