Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Làm thế nào con cái có thể học yêu thương Đức Chúa Trời?

Dùng các bài học về sự sáng tạo giúp con biết và yêu thương Đức Chúa Trời

Con của bạn có thể học yêu thương Đức Chúa Trời chỉ khi chúng có bằng chứng là ngài hiện hữu và ngài yêu thương chúng. Để yêu thương Đức Chúa Trời, con cái cần phải biết về ngài (1 Giăng 4:8). Chẳng hạn, chúng cần biết: Đức Chúa Trời có ý định gì khi tạo ra con người? Tại sao Đức Chúa Trời để cho có sự đau khổ? Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho nhân loại trong tương lai?—Đọc Phi-líp 1:9.

Để giúp con cái yêu thương Đức Chúa Trời, hẳn bạn phải cho con thấy chính bạn yêu thương ngài. Khi thấy vậy, rất có thể chúng sẽ noi theo gương của bạn.—Đọc Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5-7; Châm-ngôn 22:6.

Làm sao bạn có thể động đến lòng con cái?

Lời Đức Chúa Trời có quyền lực (Hê-bơ-rơ 4:12). Thế nên, hãy giúp con học các sự dạy dỗ căn bản trong sách ấy. Để động đến lòng người ta, Chúa Giê-su đặt câu hỏi, lắng nghe và giải thích Kinh Thánh. Để động đến lòng con, bạn có thể làm theo cách dạy dỗ của Chúa Giê-su.—Đọc Lu-ca 24:15-19, 27, 32.

Hơn nữa, các lời tường thuật của Kinh Thánh về cách Đức Chúa Trời đối xử với người ta có thể giúp con bạn biết và yêu thương Đức Chúa Trời. Các ấn phẩm hướng đến mục tiêu này có sẵn tại www.jw.org/vi.—Đọc 2 Ti-mô-thê 3:16.