Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Chúa Giê-su có thật sự làm người ta được sống lại không?

Chúa Giê-su làm La-xa-rơ sống lại, dù ông đã chết bốn ngày

Kinh Thánh cho biết rõ rằng Chúa Giê-su làm người chết sống lại. Những lời tường thuật này không phải là chuyện hư cấu; chúng diễn ra ở những nơi có thật, thời điểm cụ thể. Thí dụ, vào mùa hè năm 31 công nguyên, một đoàn dân đông đi cùng với Chúa Giê-su từ Ca-bê-na-um đến Na-in. Khi đến nơi, họ gặp một đoàn dân đông khác. Bạn có thể tin chắc lời tường thuật về sự sống lại diễn ra sau đó vì được ghi trong Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, và sự kiện này diễn ra trước tất cả những người chứng kiến ấy.—Đọc Lu-ca 7:11-15.

Chúa Giê-su cũng làm bạn ngài là La-xa-rơ được sống lại, dù ông đã chết bốn ngày. Bạn có thể tin lời tường thuật về điều Chúa Giê-su đã thực hiện trong ngày đó vì biến cố này cũng được nhiều người tận mắt chứng kiến.—Đọc Giăng 11:39-45.

Tại sao Chúa Giê-su làm người ta sống lại?

Lòng trắc ẩn thôi thúc Chúa Giê-su làm người ta sống lại. Ngài cũng làm thế để chứng tỏ rằng Cha ngài, Đấng Tạo Hóa của sự sống, ban cho ngài quyền năng chiến thắng cái chết.—Đọc Giăng 5:21, 28, 29.

Các trường hợp về sự sống lại mà Chúa Giê-su đã thực hiện giúp chúng ta tin chắc nơi các lời hứa của ngài về tương lai. Chúa Giê-su sẽ làm vô số người được sống lại, trong đó có người không công chính chưa biết gì về Đức Chúa Trời. Họ sẽ có cơ hội được biết và yêu thương Đức Giê-hô-va.—Đọc Công vụ 24:15.