THÁP CANH Tháng 9 năm 2014 | Phải chăng con người sẽ hủy diệt trái đất?

Làm sao để tránh tiến đến bước không thể cứu vãn?

BÀI TRANG BÌA

Phải chăng con người sẽ hủy diệt trái đất?

Kinh Thánh không chỉ báo trước về tình trạng phá hủy môi trường đang diễn ra mà còn cho biết tương lai của trái đất sẽ ra sao.

Luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên có công bằng không?

Bốn nguyên tắc quan trọng hướng dẫn các quan xét trong nước Y-sơ-ra-ên.

KINH NGHIỆM

Phụng sự Đức Chúa Trời mang lại đời sống đầy thỏa nguyện

Sáu mươi lăm năm trước, một biến cố đã thay đổi hướng đi trong cuộc đời của anh Peter Carrbello.

Bản Peshitta bằng tiếng Sy-ri cổ—Cánh cửa giúp hiểu rõ hơn về những bản dịch Kinh Thánh ban đầu

Bản Kinh Thánh cổ này chứng tỏ một số bản Kinh Thánh hiện đại xuất hiện những câu không có trong nguyên bản.

Kinh Thánh giải đáp

Chúng ta có nên cầu nguyện với thiên sứ để xin sự trợ giúp không?

Các phần đáng chú ý khác

Nước Đức Chúa Trời là gì?

Hãy xem tại sao Nước Đức Chúa Trời vượt trội hơn mọi chính phủ khác.