Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Tại sao chúng ta nên cầu nguyện?

Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn chúng ta thường xuyên nói chuyện cởi mở với ngài về những mối lo âu của mình (Lu-ca 18:1-7). Ngài lắng nghe vì quan tâm đến chúng ta. Cha yêu thương trên trời nhân từ mời chúng ta cầu nguyện với ngài, làm sao chúng ta có thể từ chối một lời mời như thế?—Đọc Phi-líp 4:6.

Cầu nguyện không chỉ là một cách để xin sự giúp đỡ, nhưng là cách giúp chúng ta đến gần Đức Chúa Trời (Thi-thiên 8:3, 4). Việc thường xuyên giãi bày cảm xúc với Đức Chúa Trời giúp mối quan hệ của chúng ta với ngài ngày càng mật thiết.—Đọc Gia-cơ 4:8.

Chúng ta nên cầu nguyện như thế nào?

Khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta dùng những từ hoa mỹ hoặc lặp đi lặp lại những lời thuộc lòng. Ngài cũng không đòi hỏi một tư thế đặc biệt. Đức Giê-hô-va mời chúng ta cầu nguyện từ đáy lòng (Ma-thi-ơ 6:7). Chẳng hạn, vào thời Y-sơ-ra-ên xưa, An-ne đã cầu nguyện về hoàn cảnh éo le của mình. Sau đó, khi nỗi sầu khổ chuyển thành niềm vui, bà chân thành cảm tạ Đức Chúa Trời.—Đọc 1 Sa-mu-ên 1:10, 12, 13, 26, 27; 2:1.

Quả là đặc ân tuyệt vời khi được cầu nguyện với Đức Chúa Trời! Chúng ta có thể trải lòng với ngài về mọi vấn đề. Chúng ta cũng có thể ngợi khen và cảm tạ ngài về những gì ngài làm. Chắc chắn, chúng ta không muốn xem thường đặc ân quý giá này.—Đọc Thi-thiên 145:14-16.