Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Trái đất tồn tại có mục đích gì không?

Trái đất được thiết kế để làm một ngôi nhà hạnh phúc cho nhân loại

Hành tinh của chúng ta hoàn toàn thích hợp để duy trì sự sống. Trái đất chứa một lượng nước dồi dào, là điều thiết yếu cho sự sống. Độ nghiêng, sự xoay quanh và quỹ đạo của trái đất đều rất chính xác để không làm cho đại dương đóng băng hoặc sôi lên. Bầu khí quyển và từ trường bảo vệ trái đất khỏi các bức xạ gây chết người. Mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau của động thực vật trên đất là điều đáng kinh ngạc. Thế nên, nhiều người đã kết luận rằng hành tinh của chúng ta được thiết kế là có mục đích.—Đọc Ê-sai 45:18.

Nhưng bạn có thể thắc mắc: Đau khổ và bất công có nằm trong mục đích đó không?—Đọc Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4, 5.

Mục đích của trái đất sẽ được thực hiện không?

Trái đất được thiết kế để làm một ngôi nhà hạnh phúc dành cho những người biết tôn trọng nhau và yêu thương Đấng Tạo Hóa. Do đó, đời sống con người có mục đích cao trọng hơn thực vật hay động vật. Chúng ta có thể nhận biết Đấng Tạo Hóa là ai, thán phục và bắt chước tình yêu thương cũng như công lý của ngài.—Đọc Truyền-đạo 12:13; Mi-chê 6:8.

Đấng Tạo Hóa có khả năng thực hiện mọi ý định của ngài. Vì vậy, chúng ta có thể chắc chắn rằng ngài sẽ xóa bỏ đau khổ cũng như bất công, và biến trái đất trở thành một ngôi nhà hạnh phúc trọn vẹn cho nhân loại.—Đọc Thi-thiên 37:11, 29; Ê-sai 55:11.