THÁP CANH Tháng 6 năm 2014 | Hút thuốc lá—Thượng Đế nghĩ gì?

Việc biết quan điểm của ngài có thể giúp bạn bỏ thuốc.

BÀI TRANG BÌA

Một vấn nạn toàn cầu

Tại sao vấn đề này vẫn tiếp diễn bất chấp vô số nỗ lực để ngăn chặn?

BÀI TRANG BÌA

Thượng Đế nghĩ gì về việc hút thuốc lá?

Kinh Thánh chưa bao giờ đề cập đến thuốc lá, vậy làm sao chúng ta biết?

Bánh sự sống—Bạn nếm thử chưa?

Tại sao Chúa Giê-su nói rằng ngài là bánh sự sống và bánh từ trời?

Có hy vọng gì cho tổ tiên của tôi?

Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời sẽ làm người chết sống lại, ngay cả người không công chính. Tại sao ngài muốn làm thế?

Ba người tìm kiếm sự thật vào thế kỷ 16—Họ tìm được điều gì?

Capito, Cellarius và Campanus đều đã làm điều khiến họ mâu thuẫn với Giáo hội Công giáo và Phong trào Cải cách.

Kinh Thánh giải đáp

Mục đích của trái đất sẽ được thực hiện không?

Các phần đáng chú ý khác

Có thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về những đau khổ của chúng ta không?

Sự đau khổ có thể xảy đến cho bất cứ ai, ngay cả những người được Đức Chúa Trời yêu quý. Tại sao?