Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 NÓI CHUYỆN VỚI CHỦ NHÀ

Nhân Chứng Giê-hô-va có tin Chúa Giê-su không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có tin Chúa Giê-su không?

Dưới đây là cuộc nói chuyện điển hình giữa một Nhân Chứng và chủ nhà. Hãy hình dung Nhân Chứng tên là An đến nhà một người tên là Tín.

NIỀM TIN NƠI CHÚA GIÊ-SU RẤT QUAN TRỌNG

An: Chào anh Tín. Rất vui được gặp lại anh.

Tín: Chào anh An.

An: Tôi mang đến cho anh hai số Tháp Canh Tỉnh Thức! mới nhất. Chắc anh sẽ rất thích các bài trong đó.

Tín: Cám ơn anh. Tốt là hôm nay anh đến, tôi đang có điều muốn hỏi anh.

An: Anh cứ hỏi đi.

Tín: Hôm trước, tôi có nói chuyện với một bạn đồng nghiệp. Tôi kể cho anh ấy là anh đã tặng tôi những sách báo rất hay. Nhưng anh ấy khuyên tôi đừng nên đọc chúng vì Nhân Chứng Giê-hô-va không tin Chúa Giê-su. Có phải vậy không? Tôi bảo anh ấy rằng chờ khi nào anh đến thì sẽ hỏi.

An: Cám ơn anh vì đã hỏi trực tiếp tôi. Nói cho cùng, chẳng phải cách tốt nhất để biết một người tin gì là hỏi chính người đó sao?

Tín: Tôi đồng ý.

An: Sự thật là Nhân Chứng Giê-hô-va tin Chúa Giê-su. Chúng tôi tin rằng thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su là điều thiết yếu để được cứu rỗi.

Tín: Tôi cũng nghĩ các anh tin vậy, nhưng khi người bạn đồng nghiệp nói là Nhân Chứng Giê-hô-va không tin Chúa Giê-su thì tôi hơi ngạc nhiên. Hình như chúng ta chưa bao giờ thảo luận về đề tài này thì phải.

An: Vậy tôi có thể mời anh xem vài câu Kinh Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su được không? Nhân Chứng Giê-hô-va thường dùng những câu này khi chia sẻ Kinh Thánh với người khác.

Tín: Được thôi.

An: Có lẽ chúng ta nên bắt đầu với những lời của chính Chúa Giê-su được ghi nơi Giăng 14:6. Ngài đã nói câu này khi đang trò chuyện cùng một trong các sứ đồ. Ở đây viết: “Chúa Giê-su phán: ‘Tôi là đường đi, sự thật và sự sống. Không ai đến được với Cha nếu không qua tôi’”. Dựa vào câu này, anh thấy cách duy nhất để đến với Cha là gì?

Tín: Qua Chúa Giê-su.

An: Đúng vậy. Nhân Chứng Giê-hô-va tin chắc điều này. Xin phép hỏi anh một câu: “Theo anh được biết, cần nhân danh ai để lời cầu nguyện của một người được Đức Chúa Trời nhậm?”.

Tín: Nhân danh Chúa Giê-su.

An: Tôi đồng ý với anh. Đó là lý do tôi luôn cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su. Tất cả Nhân Chứng Giê-hô-va đều làm như vậy khi cầu nguyện.

Tín: Ra là vậy.

An: Chúng ta có thể xem thêm một câu Kinh Thánh khác nơi Giăng 3:16. Câu này quan trọng đến nỗi được gọi là Phúc âm thu gọn. Có thể gọi như vậy vì câu này tóm tắt toàn bộ cuộc đời và công việc truyền giáo của Chúa Giê-su khi ngài sống trên đất. Xin anh đọc câu này được không?

 Tín: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến độ đã ban Con một của ngài cho họ, để ai thể hiện đức tin nơi Con ấy sẽ không bị hủy diệt mà được sống đời đời”.

An: Cám ơn anh. Anh có thấy câu này quen thuộc không?

Tín: Có, tôi hay nghe câu này tại nhà thờ.

An: Đây là một câu rất nổi tiếng. Nếu để ý kỹ câu này, anh sẽ thấy Chúa Giê-su nói tình yêu thương của Đức Chúa Trời mở ra cho con người cơ hội được sống đời đời, nhưng chỉ khi chúng ta làm gì?

Tín: Thể hiện đức tin.

An: Vâng, cụ thể hơn là đức tin nơi Con một của ngài, tức Chúa Giê-su Ki-tô. Và điểm này—đức tin nơi Chúa Giê-su mở đường cho việc nhận được sự sống đời đời—được nhắc đến ngay trong trang 2 của tạp chí tôi mang đến cho anh. Ở đây cho biết một trong các mục đích của tạp chí Tháp Canh là “khuyến khích người ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-su Ki-tô, đấng đã hy sinh mạng sống để chúng ta có thể nhận được sự sống vĩnh cửu, và ngài hiện đang cai trị với tư cách là vua Nước Trời”.

Tín: Ừ ha. Chính tạp chí của các anh chứng minh Nhân Chứng Giê-hô-va tin Chúa Giê-su.

An: Đúng vậy.

Tín: Thế thì tại sao người ta nói rằng các anh không tin Chúa Giê-su?

An: Có lẽ vì một số lý do, chẳng hạn họ nghe người khác nói như vậy hoặc được dạy quan điểm sai lệch ấy.

Tín: Tôi thì nghĩ rằng họ nói các anh không tin Chúa Giê-su có lẽ vì các anh gọi mình là Nhân Chứng Giê-hô-va, chứ không phải Nhân Chứng Giê-su.

An: Cũng có thể.

Tín: Sao các anh nói về Đức Giê-hô-va nhiều thế?

“CON ĐÃ CHO BIẾT DANH CHA”

An: Một lý do là chúng tôi tin rằng việc dùng tên riêng của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va rất quan trọng. Chính Con của ngài là Chúa Giê-su cũng tin như vậy. Chúng ta có thể xem Chúa Giê-su nói gì với Cha trong lời cầu nguyện được ghi lại nơi Giăng 17:26. Mời anh đọc câu này.

Tín: “Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ tiếp tục làm thế, để họ cũng thể hiện tình yêu thương như Cha đã yêu thương con và để con hợp nhất với họ”.

An: Cám ơn anh. Anh thấy ở đây Chúa Giê-su nói ngài cho các môn đồ biết danh Đức Chúa Trời. Anh nghĩ tại sao ngài làm thế?

Tín: Ừm, tôi không rõ.

Thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su là điều thiết yếu để được cứu rỗi

An: Chúng ta có thể xem một câu Kinh Thánh khác làm sáng tỏ điều này. Đó là Công vụ 2:21. Câu này nói: “Ai kêu cầu danh Giê-hô-va thì sẽ được cứu”. Hẳn anh đồng ý với tôi rằng nếu việc kêu cầu danh Giê-hô-va là điều kiện để được cứu thì chắc chắn Chúa Giê-su phải biết điều kiện này.

Tín: Dĩ nhiên rồi.

An: Thế nên, một lý do Chúa Giê-su xem trọng việc cho các môn đồ biết và dùng danh của Đức Chúa Trời là để họ có thể được cứu. Đây cũng là một lý do chính chúng tôi nói nhiều về Đức Giê-hô-va. Chúng tôi thấy cần cho người khác biết danh riêng của Đức Chúa Trời và giúp họ kêu cầu danh ngài.

Tín: Nhưng ngay cả nếu không biết hoặc không sử dụng trực tiếp danh Đức Chúa Trời, họ vẫn biết mình đang nói về ai khi gọi ngài là Đức Chúa Trời mà.

An: Có thể là vậy. Nhưng Đức Chúa Trời cho chúng ta biết danh riêng để giúp chúng ta dễ đến gần ngài hơn.

Tín: Ý anh là gì?

An: Anh hãy thử suy nghĩ về điều này: “Chúng ta không cần biết tên riêng của Môi-se mà chỉ cần  biết ông là người đã rẽ Biển Đỏ hoặc người nhận Mười Điều Răn. Hoặc Nô-ê, tại sao chúng ta cần biết tên ông? Có thể chúng ta chỉ cần gọi ông là người đã đóng tàu để cứu gia đình và các loài thú. Hoặc ngay cả Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta cũng chỉ cần biết ngài là đấng đến từ trời và đã chết để chuộc tội cho chúng ta, phải không?”.

Tín: Chắc vậy.

An: Nhưng Đức Chúa Trời cho chúng ta biết tên riêng của Môi-se, Nô-ê và Chúa Giê-su. Nhờ thế, chúng ta cảm thấy họ có thật với mình hơn, dù chưa bao giờ gặp họ.

Tín: Tôi chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng đúng là hợp lý!

An: Đây cũng chính là một lý do mà Nhân Chứng Giê-hô-va dùng danh riêng của Đức Chúa Trời nhiều đến vậy. Chúng tôi muốn giúp người khác tin Đức Chúa Trời là đấng có thật và họ có thể đến gần ngài. Đồng thời, chúng tôi cũng nhấn mạnh vai trò trọng yếu của Chúa Giê-su trong việc đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúng ta có thể đọc thêm một câu nữa để làm rõ hơn điểm này được không?

Tín: Được chứ.

An: Lúc nãy, chúng ta đã đọc Giăng 14:6, Chúa Giê-su nói rằng ngài là “đường đi, sự thật và sự sống”. Giờ chúng ta hãy trở lại trước đó vài câu và để ý đến những gì ngài nói nơi Giăng 14:1. Anh có thể đọc giúp tôi vế sau của câu này được không?

Tín: “Hãy tin Đức Chúa Trời, và cũng tin tôi”.

An: Cám ơn anh. Qua câu này anh thấy một người có đức tin thật có thể chỉ tin vào một trong hai đấng, Đức Giê-hô-va hay Chúa Giê-su không?

Tín: Không, Chúa Giê-su nói rằng chúng ta cần tin vào cả hai.

An: Đúng vậy. Và chắc anh cũng đồng ý rằng chỉ nói chúng ta tin Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su thôi thì chưa đủ phải không? Chúng ta cần chứng tỏ điều đó qua lối sống.

Tín: Chắc chắn rồi.

An: Nhưng bằng cách nào một người có thể cho thấy mình thật sự có đức tin nơi Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su? Lần tới, chúng ta có thể thảo luận câu hỏi này được không? *

Tín: Vâng, được chứ.

Bạn có đang thắc mắc về một đề tài nào đó trong Kinh Thánh không? Bạn có tò mò muốn biết về niềm tin hoặc thực hành nào của Nhân Chứng Giê-hô-va không? Nếu có, bạn đừng ngại nêu ra điều đó khi gặp Nhân Chứng vào lần tới. Họ sẽ vui lòng thảo luận với bạn.

^ đ. 60 Để biết thêm thông tin, xin xem chương 12 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.