Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Ai thật sự cai trị thế giới này?

Nếu Đức Chúa Trời là đấng cai trị thế giới thì tại sao trái đất lại đầy dẫy đau khổ?

Nhiều người tin rằng Đức Chúa Trời cai trị thế giới này. Nhưng nếu điều đó là đúng thì tại sao trái đất lại đầy dẫy đau khổ? (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4, 5). Theo Kinh Thánh, thế giới đang ở dưới sự kiểm soát của một kẻ ác.—Đọc 1 Giăng 5:19.

Nhưng làm thế nào một kẻ ác lại có được tầm kiểm soát trên nhân loại? Vào khởi đầu của lịch sử nhân loại, một thiên sứ đã phản nghịch Đức Chúa Trời và xúi giục cặp vợ chồng đầu tiên cũng làm thế (Sáng-thế Ký 3:1-6). Họ đã chọn vâng lời thiên sứ phản nghịch ấy, tức Sa-tan. Do đó, Sa-tan trở thành kẻ cai trị của họ. Đức Chúa Trời Toàn Năng là đấng duy nhất có quyền cai trị chính đáng, nhưng ngài muốn con người chọn sự cai trị của ngài vì yêu thương ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6; 30:16, 19). Đáng buồn thay, phần lớn nhân loại bị lừa gạt và chọn theo đường lối xấu như cặp vợ chồng đầu tiên.—Đọc Khải huyền 12:9.

Ai sẽ giải quyết các vấn đề của con người?

Đức Chúa Trời có cho phép sự cai trị độc ác của Sa-tan kéo dài mãi không? Không! Ngài sẽ dùng Chúa Giê-su để phá tan mọi công việc gian ác của Sa-tan.—Đọc 1 Giăng 3:8.

Với quyền năng từ Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su sẽ hủy diệt Sa-tan (Rô-ma 16:20). Sau đó, Đức Chúa Trời sẽ cai trị nhân loại và cho họ hưởng đời sống hạnh phúc và bình an như ý định ban đầu của ngài.—Đọc Khải huyền 21:3-5.