THÁP CANH Tháng 5 năm 2014 | Có ai thấy trước được tương lai?

Câu trả lời có thể thay đổi cuộc đời bạn.

BÀI TRANG BÌA

Một số đúng, đa số sai

Ai có thể luôn tiên đoán đúng về tương lai?

BÀI TRANG BÌA

Có ai thấy trước được tương lai?

Có một dự báo đáng tin cậy về tương lai.

NÓI CHUYỆN VỚI CHỦ NHÀ

Nhân Chứng Giê-hô-va có tin Chúa Giê-su không?

Nếu có, tại sao họ không gọi mình là Nhân Chứng Giê-su?

Bạn có biết?

Tại sao người Do Thái xin Phi-lát đánh gãy chân Chúa Giê-su? Đa-vít có thể thật sự giết được Gô-li-át với chỉ một cái trành ném đá không?

HÃY NOI THEO ĐỨC TIN CỦA HỌ

Bà gượng dậy sau nỗi đau thấu lòng

Gương của Ma-ri, mẹ Chúa Giê-su, có thể hữu ích cho bạn nếu bạn đang phải chịu đựng một nỗi đau thấu lòng.

Kinh Thánh giải đáp

Nếu Đức Chúa Trời là đấng cai trị thế giới thì làm sao trái đất lại đầy dẫy đau khổ?

Các phần đáng chú ý khác

Có phải Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời?

Nhiều người viết Kinh Thánh đã quy cho Đức Chúa Trời về những gì họ viết. Tại sao?