Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI TRANG BÌA

Điều Đức Chúa Trời đã làm cho bạn

Điều Đức Chúa Trời đã làm cho bạn

“Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời”.—Giăng 3:16, Liên hiệp Thánh kinh hội.

Đây là một trong những câu nổi tiếng và được trích nhiều nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Người ta cho rằng không có câu nào khác “tóm tắt mối quan hệ của Đức Chúa Trời với nhân loại và con đường cứu rỗi cách súc tích như thế”. Vì lý do này, tại một số quốc gia, câu Kinh Thánh ấy, hoặc chỉ viện dẫn “Giăng 3:16”, được giăng tại những sự kiện công cộng, dán trên xe hơi, vẽ trên tường và những nơi khác.

Rất có thể, những người làm như thế tin chắc tình yêu thương của Đức Chúa Trời đảm bảo họ được cứu rỗi đời đời. Còn bạn thì sao? Tình yêu thương của Đức Chúa Trời có nghĩa gì đối với bạn? Và bạn nghĩ Đức Chúa Trời đã làm gì để cho thấy tình yêu thương của ngài đối với bạn?

“ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU-THƯƠNG THẾ-GIAN”

Nhiều người công nhận rằng Đức Chúa Trời tạo ra vũ trụ, thiên nhiên và con người. Các sinh vật sống quá phức tạp và được thiết kế tài tình đến nỗi chắc chắn phải có một nguồn thông minh nào đó tạo ra. Nhiều người cảm tạ Đức Chúa Trời mỗi ngày về món quà sự sống. Họ cũng nhận ra mình hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời trước mọi nhu cầu thiết yếu trong đời sống—như không khí, nước, thực phẩm và chu trình thiên nhiên của trái đất—nhờ thế họ có thể tiếp tục sống và thích thú công việc của mình.

Chúng ta nên cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả những điều này, vì ngài thật sự là Đấng Tạo Hóa và đấng duy trì sự sống (Thi-thiên 104:10-28; 145:15, 16; Công vụ 4:24). Chúng ta có thể cảm kích trước tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta khi nghĩ đến mọi điều ngài đang làm để chúng ta có được sự sống. Sứ đồ Phao-lô nói: “[Đức Chúa Trời] ban  cho mọi người sự sống, hơi thở và mọi điều. Bởi nhờ ngài mà chúng ta có sự sống, hoạt động và tồn tại”.—Công vụ 17:25, 28.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không những thể hiện tình yêu thương của ngài qua việc chăm sóc chúng ta về thể chất. Ngài còn làm chúng ta cao hơn các loài vật và nâng cao phẩm giá chúng ta khi ban nhu cầu tâm linh và giúp chúng ta thỏa mãn nhu cầu ấy (Ma-thi-ơ 5:3). Nhờ thế, nhân loại biết vâng lời có triển vọng trở thành một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời, tức “con cái” ngài.—Rô-ma 8:19-21.

Như Giăng 3:16 nói, Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương đối với chúng ta qua việc phái Con ngài, Chúa Giê-su, xuống trái đất để dạy chúng ta về Đức Chúa Trời, Cha mình, rồi chết cho chúng ta. Tuy nhiên, nhiều người thừa nhận là họ thật sự không hiểu tại sao Chúa Giê-su phải chết vì nhân loại và làm sao cái chết của Chúa Giê-su lại thể hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Chúng ta hãy xem Kinh Thánh giải thích tại sao Chúa Giê-su chết và sự hy sinh này có giá trị thế nào.

“ĐÃ BAN CON MỘT CỦA NGÀI”

Loài người không tránh khỏi cái chết, họ phải chịu đau khổ vì bệnh tật, già nua và qua đời. Đó không phải là ý định ban đầu của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ngài ban cho cặp vợ chồng đầu tiên triển vọng sống mãi mãi trong địa đàng. Nhưng với một điều kiện: Họ phải vâng lời ngài. Đức Chúa Trời cho biết nếu quyết định không làm thế, họ sẽ chết (Sáng-thế Ký 2:17). Người đàn ông đầu tiên đã thật sự chống lại uy quyền của Đức Chúa Trời, và ông đã mang đến cái chết cho chính mình và con cháu. Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Bởi một người mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải trên mọi người, vì hết thảy đều có tội”.—Rô-ma 5:12.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời “chuộng sự công-bình” (Thi-thiên 37:28). Dù không thể bỏ qua việc cố ý phạm tội của người đàn ông đầu tiên, nhưng ngài không kết án tất cả nhân loại phải mãi mãi chịu đau khổ và chết vì sự không vâng lời của một người. Ngược lại, qua việc áp dụng nguyên tắc luật pháp “lấy mạng thường mạng”, ngài làm cân bằng cán cân công lý và một lần nữa, cho những người biết vâng lời có triển vọng sống vĩnh cửu (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:23). Câu hỏi được đặt ra: Làm sao có lại sự hoàn hảo mà A-đam đã đánh mất? Giải đáp: Người nào đó phải dâng lên, tức hy sinh, mạng sống có giá trị tương đương với A-đam—mạng sống của người hoàn hảo.

Chúa Giê-su sẵn sàng xuống trái đất và hiến dâng mạng sống của ngài để cứu nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết

Rõ ràng trong vòng con cháu không hoàn hảo của A-đam, không người nào có thể hiến dâng giá chuộc này, ngoại trừ Chúa Giê-su (Thi-thiên 49:6-9). Được sinh ra mà không chịu ảnh hưởng tội lỗi di truyền, Chúa Giê-su là người hoàn hảo, giống như A-đam. Do đó, qua việc hy sinh mạng sống, Chúa Giê-su đã chuộc nhân loại khỏi nô lệ cho tội lỗi. Làm thế, ngài đã mở đường cho con cháu của cặp vợ chồng đầu tiên, cho họ cơ hội hưởng sự sống hoàn hảo, như A-đam và Ê-va ngày xưa (Rô-ma  3:23, 24; 6:23). Chúng ta có cần làm điều gì để nhận lợi ích từ hành động yêu thương cao thượng như thế?

“HỄ AI TIN CON ẤY”

Trở lại câu Giăng 3:16, chúng ta lưu ý cụm từ “hễ ai tin [Chúa Giê-su] không bị hư-mất mà được sự sống đời đời”. Điều này có nghĩa là để nhận món quà ấy cần phải có điều kiện. Nếu muốn “được sự sống đời đời”, chúng ta cần tin nơi Chúa Giê-su vâng lời ngài.

Có lẽ bạn thắc mắc: “Việc vâng lời liên quan đến sự sống đời đời như thế nào? Chẳng phải Chúa Giê-su nói: ‘Hễ ai tin Con ấy’ sẽ nhận sự sống đời đời sao?”. Thật vậy, niềm tin hoặc đức tin là thiết yếu. Tuy nhiên theo Kinh Thánh, điều quan trọng chúng ta cần nhớ: Đức tin có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ tin nơi Chúa Giê-su. Theo từ điển giải nghĩa các từ Kinh Thánh (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Word), từ mà ông Giăng dùng trong nguyên ngữ cho thấy “tin cậy, không chỉ là lòng tin”. Để nhận ân huệ của Đức Chúa Trời và tin cậy nơi ngài, một người cần làm nhiều hơn là việc chấp nhận Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi. Người tin cũng phải nỗ lực cách chân thành để áp dụng những điều Chúa Giê-su dạy. Nếu không hành động, bất cứ người nào tuyên xưng mình có đức tin đều là rỗng tuếch. Kinh Thánh nói: “Đức tin không có việc làm cũng chết” (Gia-cơ 2:26). Nói cách khác, điều đó đòi hỏi người tin phải thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su, nghĩa là phải sống phù hợp với niềm tin và đức tin của mình.

Ông Phao-lô giải thích điểm này như sau: “Tình yêu thương của Đấng Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi đã kết luận như vầy: Một người [Chúa Giê-su] chết vì mọi người... và ngài chết cho mọi người, để những người sống thì không sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết vì họ và đã được sống lại” (2 Cô-rinh-tô 5:14, 15). Việc hết lòng biết ơn sự hy sinh của Chúa Giê-su sẽ thôi thúc chúng ta thay đổi lối sống của mình—từ lối sống ích kỷ cho bản thân chuyển sang lối sống cho Chúa Giê-su, đấng đã chết vì chúng ta. Nói cách khác, chúng ta nên đặt ưu tiên trong đời sống về việc thực hành những gì Chúa Giê-su dạy. Sự thay đổi như thế tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những tiêu chuẩn, sự chọn lựa và mọi việc chúng ta làm. Phần thưởng dành cho những người tin và thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su là gì?

“KHÔNG BỊ HƯ-MẤT MÀ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI”

Phần cuối của câu Giăng 3:16 miêu tả lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho những người thể hiện đức tin nơi sự cung cấp giá chuộc và sống phù hợp với những tiêu chuẩn của ngài. Đức Chúa Trời có ý định là những người trung thành như thế sẽ “không bị hư-mất mà được sự sống đời đời”. Tuy nhiên, những người nhận được lợi ích từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời có triển vọng khác nhau trong tương lai.

Với một nhóm, Chúa Giê-su hứa về sự sống vĩnh cửu ở trên trời. Ngài nói rõ với những môn đồ trung thành rằng ngài sắp đi chuẩn bị một chỗ cho họ, để họ có thể cùng cai trị với ngài trong sự vinh hiển (Giăng 14:2, 3; Phi-líp 3:20, 21). Những người được sống lại ở trên trời “sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Ki-tô, sẽ cùng làm vua cai trị với ngài trong một ngàn năm”.—Khải huyền 20:6.

Chỉ một số ít môn đồ của Chúa Giê-su sẽ nhận được đặc ân này. Thật thế, Chúa Giê-su nói: “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước cho anh em” (Lu-ca 12:32). Số “bầy nhỏ” ấy là bao nhiêu? Khải huyền 14:1, 4 nói: “Kìa! Tôi thấy Chiên Con [Chúa Giê-su đã được sống lại] đứng trên núi Si-ôn [trên trời], cùng với ngài là một trăm bốn mươi bốn ngàn người có danh ngài và danh Cha ngài viết trên trán... Họ đã được mua từ nhân loại để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con”. So với hàng tỉ người đã từng sống, “bầy nhỏ” chỉ gồm 144.000 người. Những người này được miêu tả là vua, vậy họ sẽ cai trị ai?

Chúa Giê-su cho biết những người trung thành thuộc nhóm thứ hai sẽ nhận lợi ích từ Nước Trời. Như nơi Giăng 10:16, Chúa Giê-su nói: “Tôi còn có các chiên khác không thuộc chuồng này; tôi cũng phải mang chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi, tất cả sẽ thành một bầy và có một người chăn”. Những “chiên” ấy mong đợi sự sống vĩnh cửu trên đất— có  cùng triển vọng như A-đam và Ê-va lúc ban đầu. Làm sao chúng ta biết tương lai của họ là ở trên đất?

Kinh Thánh nhiều lần nói về tình trạng của địa đàng sẽ có trên đất. Để tận mắt xem xét điều này, bạn có thể mở Kinh Thánh của mình và đọc các câu sau đây: Thi-thiên 37:9-11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Ê-sai 35:5, 6; 65:21-23; Ma-thi-ơ 5:5; Giăng 5:28, 29; Khải huyền 21:4. Những câu này báo trước sẽ không còn chiến tranh, đói kém, bệnh tật và sự chết. Các câu ấy nói đến thời kỳ mà người tốt sẽ có niềm vui tự xây nhà cho mình, trồng trọt trên đất của mình và nuôi dạy con cái trong môi trường bình an *. Bạn không thích thú trước triển vọng như thế sao? Chúng ta có lý do chính đáng để tin rằng, không lâu nữa, những lời hứa đó sẽ thành hiện thực.

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ LÀM NHIỀU ĐIỀU

Nếu dành thời gian để xem xét tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho bạn và cho nhân loại nói chung, thì rõ ràng ngài đã làm rất nhiều điều. Chúng ta có sự sống, trí khôn, có sức khỏe trong chừng mực nào đó và những điều cần thiết để duy trì sự sống. Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời đã ban món quà là giá chuộc của Chúa Giê-su, đấng đã chết cho chúng ta. Điều này có thể dẫn đến ân phước lớn hơn, như chúng ta học từ câu Giăng 3:16.

Sự sống vĩnh cửu trong môi trường bình an, dễ chịu, không có mối đe dọa về bệnh tật, chiến tranh, đói kém hay cái chết, chắc chắn khởi đầu cho nguồn hạnh phúc và những ân phước bất tận. Bạn sẽ nhận những ân phước kể trên hay không, điều đó hoàn toàn tùy thuộc nơi bạn. Câu hỏi còn lại thật ra là: Bạn đang làm gì cho Đức Chúa Trời?

^ đ. 24 Để biết thêm thông tin về những lời tiên tri ấy, xin xem chương 3 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.