THÁP CANH Tháng 3 năm 2014 | Điều Đức Chúa Trời đã làm cho bạn

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống và điều chúng ta cần để vui hưởng cuộc sống, nhưng chỉ có vậy thôi sao?

BÀI TRANG BÌA

Điều Đức Chúa Trời đã làm cho bạn

Nguyên tắc “lấy mạng thường mạng” của Đức Chúa Trời giúp chúng ta hiểu tại sao ngài “đã ban Con một của Ngài”.

BÀI TRANG BÌA

Một buổi lễ bạn không nên bỏ lỡ

Hãy cùng chúng tôi cử hành Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su.

KINH NGHIỆM

Tìm được sức mạnh đằng sau sự yếu đuối

Một phụ nữ bị ngồi trên xe lăn có được “sức lực hơn mức bình thường” nhờ đức tin của mình.

Hòa đồng tôn giáo—Có phải là phương cách của Đức Chúa Trời?

Có phải sự hòa hợp và tình anh em nên có bằng bất cứ giá nào không? Lời giải đáp của Kinh Thánh có thể làm bạn ngạc nhiên.

Lời Đức Chúa Trời phổ biến ở Tây Ban Nha thời Trung Cổ

Các học sinh chép các câu Kinh Thánh trên miếng đá phiến có điểm tương đồng nào với những người lén mang Kinh Thánh?

Kinh Thánh giải đáp

Tội lỗi của người đàn ông đầu tiên là A-đam và cái chết của Chúa Giê-su có liên hệ chặt chẽ với nhau. Như thế nào?

Các phần đáng chú ý khác

Kinh Thánh nói gì về Lễ Phục Sinh?

Tìm hiểu về nguồn gốc của năm phong tục liên quan đến Lễ Phục Sinh.