THÁP CANH Tháng 1 năm 2014 | Cái chết có chấm dứt mọi điều?

Nhiều người không thích nói về cái chết. Trong thâm tâm, phần lớn người ta hy vọng sẽ không bao giờ phải đối mặt với cái chết. Có thể nào chiến thắng cái chết?

BÀI TRANG BÌA

Nỗi đau của cái chết

Sớm muộn gì tất cả chúng ta phải đối mặt với cái chết. Nỗi đau đớn tột độ ấy khiến nhiều người tìm lời giải đáp.

BÀI TRANG BÌA

Cuộc chiến chống lại cái chết

Trong suốt lịch sử, nhân loại tìm mọi cách để chiến thắng cái chết. Có thể chiến thắng cái chết không?

BÀI TRANG BÌA

Cái chết không chấm dứt mọi điều!

Tại sao Chúa Giê-su ví cái chết như giấc ngủ? Chúng ta học được gì từ các lời tường thuật trong Kinh Thánh về sự sống lại?

NÓI CHUYỆN VỚI CHỦ NHÀ

Tại sao Đức Chúa Trời để cho có đau khổ?

Sách đầu tiên của Kinh Thánh giải thích tại sao Đức Chúa Trời để điều xấu xảy ra dù ngài có quyền chấm dứt.

Bạn có biết?

Vào thời Chúa Giê-su, người ta đóng góp tại đền thờ như thế nào? Người viết Kinh Thánh Lu-ca có phải là sử gia đáng tin cậy?

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

“Đức Giê-hô-va không quên tôi”

Người phụ nữ sùng đạo này đã tìm thấy các lời giải đáp của Kinh Thánh về việc tại sao chúng ta chết và điều gì xảy ra sau khi chết. Xem sự thật đã thay đổi đời sống chị ấy thế nào.

Hy vọng cho người đã khuất—Sự sống lại

Các sứ đồ tin chắc về sự sống lại của người đã khuất. Tại sao?

Kinh Thánh giải đáp

Bạn biết gì về Đức Chúa Trời? Làm sao chúng ta có thể biết nhiều hơn về ngài?

Các phần đáng chú ý khác

Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với tôi là gì?

Bạn có cần dấu hiệu đặc biệt hoặc lời kêu gọi để biết ý muốn của Đức Chúa Trời đối với mình? Hãy xem lời giải đáp của Kinh Thánh.