Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 HÃY ÐẾN GẦN ÐỨC CHÚA TRỜI

“Này! Ta sẽ làm nên mọi vật mới”

“Này! Ta sẽ làm nên mọi vật mới”

Bạn có muốn mình và gia đình có sức khỏe tốt và sống lâu không? Bạn có muốn sống trong một thế giới không có đau đớn, đau khổ và cái chết không? Thế giới ấy không phải là điều tưởng tượng. Trái lại, một thế giới mới công chính sẽ sớm trở thành hiện thực, vì đó là ý định của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời. Hãy lưu ý sự ứng nghiệm của ý định ngài được miêu tả thế nào nơi Khải huyền 21:3-5.—Ðọc.

“[Ðức Chúa Trời] sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ” (Khải huyền 21:4). Ngài sẽ lau hết loại nước mắt nào? Không phải nước mắt của niềm vui hoặc nước mắt bảo vệ đôi mắt chúng ta. Lời hứa của Ðức Chúa Trời nói về loại nước mắt vì đau khổ và buồn rầu. Ðức Chúa Trời không chỉ lau hết những giọt lệ ấy mà ngài còn loại bỏ hoàn toàn những nguyên do khiến chúng ta rơi lệ—nỗi đau khổ và buồn rầu.

“Sẽ không còn sự chết” (Khải huyền 21:4). Ngoài kẻ thù là cái chết, điều gì đã khiến người ta rơi lệ nhiều hơn? Ðức Giê-hô-va sẽ giải thoát những người biết vâng lời khỏi sự kìm kẹp của cái chết. Bằng cách nào? Bằng cách xóa bỏ nguyên nhân thật sự gây ra cái chết: tội lỗi di truyền từ A-đam (Rô-ma 5:12). Ðức Giê-hô-va sẽ giúp những ai biết vâng lời trở nên hoàn hảo dựa trên sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su *. Rồi kẻ thù sau cùng là sự chết sẽ “bị hủy diệt” (1 Cô-rinh-tô 15:26). Những người trung thành sẽ sống theo như ý định ban đầu của Ðức Chúa Trời—sống vĩnh cửu với sức khỏe hoàn hảo.

“Sẽ không còn... đau đớn nữa” (Khải huyền 21:4). Loại đau đớn nào sẽ không còn? Sẽ không còn mọi nỗi đau về thể chất, tinh thần và cảm xúc do tội lỗi gây ra, và đã khiến hàng triệu người khổ sở.

Chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn nước mắt và cái chết. Bạn có thể hỏi: “Nhưng ở đâu? Có phải lời hứa ấy nói về một đời sống ở trên trời?”. Không. Hãy xem lý do. Thứ nhất, lời hứa được mở đầu với câu “đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa nhân loại”, và nhân loại thì sống trên đất (Khải huyền 21:3). Thứ hai, lời hứa này miêu tả về thế gian, nơi từng có cái chết, “sẽ không còn sự chết” nữa. Cái chết không bao giờ có trên trời nhưng có trên đất từ lâu. Rõ ràng, lời hứa của Ðức Chúa Trời về một đời sống tươi sáng hơn sẽ được ứng nghiệm ngay trên đất.

Ðức Chúa Trời sẽ lau hết những dòng lệ chảy vì đau khổ và buồn rầu

Ðức Giê-hô-va muốn chúng ta tin nơi lời hứa của ngài về một thế giới mới công chính. Ngay sau khi miêu tả các ân phước sắp đến, ngài cam đoan: “Này! Ta sẽ làm nên mọi vật mới”. Ngài nói tiếp: “Những lời ấy là trung tín và chân thật” (Khải huyền 21:5). Sao không tìm hiểu thêm làm thế nào bạn và người thân yêu có thể ở trong số những người thờ phượng hạnh phúc sẽ chứng kiến những lời hứa tuyệt vời của Ðức Chúa Trời thành hiện thực?

^ đ. 5 Ðể biết thêm về sự hy sinh làm giá chuộc của Ðấng Ki-tô, xem chương 5 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.