THÁP CANH Tháng 12 năm 2013 | Chúng ta có cần Thượng Ðế?

Nhiều người cảm thấy họ không cần Thượng Ðế hoặc quá bận rộn để nghĩ đến ngài. Việc thật sự biết về ngài có giúp ích gì không?

BÀI TRANG BÌA

Tại sao đặt câu hỏi ấy?

Xem một số lý do nhiều người cho rằng mình tin Ðức Chúa Trời nhưng có những quyết định như thể ngài không hiện hữu.

BÀI TRANG BÌA

Tại sao chúng ta cần Ðức Chúa Trời?

Xem làm sao mối quan hệ với Ðức Chúa Trời có thể dẫn đến đời sống hạnh phúc và đầy ý nghĩa.

KINH NGHIỆM

Phụng sự Ðức Giê-hô-va là sự nghiệp của tôi

Chỉ còn vài tháng nữa là anh trở thành kiến trúc sư nhưng Bill Walden quyết định theo đuổi sự nghiệp hoàn toàn khác. Xem việc anh chọn phụng sự Ðức Chúa Trời trọn thời gian đã thay đổi đời sống của anh thế nào.

HÃY ĐẾN GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI

“Này! Ta sẽ làm nên mọi vật mới”

Bạn có muốn sống trong một thế giới không còn đau đớn, đau khổ và cái chết? Hãy tìm hiểu làm thế nào Ðức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của ngài.

‘Từ trong núi ngươi lấy đồng ra’

Các cuộc khám phá gần đây của nhà khảo cổ giúp chúng ta hiểu thêm việc sử dụng đồng vào thời Kinh Thánh.

CÙNG ĐỌC VỚI CON

Chúa Giê-su Ki-tô—Ngài đang làm gì?

Chúng ta có nên nhớ ngài chỉ là em bé không? Ai là ‘các người khôn ngoan’ đến thăm Chúa Giê-su? Hiện nay, ngài đang làm gì?

Kinh Thánh giải đáp

Ðấng Ki-tô trở lại với mục đích gì? Ngài sẽ trở lại bằng thể nào, rồi sẽ làm gì?

Các phần đáng chú ý khác

Tại sao dùng danh hiệu Nhân Chứng Giê-hô-va?

Hãy tìm hiểu danh hiệu ấy đến từ đâu.