Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Ai sẽ được lên trời, và tại sao?

Hàng triệu người mong ước được sống trên trời. Chúa Giê-su nói rằng các sứ đồ trung thành của ngài sẽ ở đó. Trước khi chết, ngài hứa sẽ chuẩn bị cho họ một chỗ ở với Cha ngài trên trời.—Đọc Giăng 14:2.

Tại sao những người trên đất sẽ được sống lại để sống trên trời? Họ sẽ làm gì ở đó? Chúa Giê-su nói với các sứ đồ rằng họ sẽ làm vua và cai trị trái đất.—Đọc Lu-ca 22:28-30; Khải huyền 5:10.

Có phải tất cả người tốt sẽ được lên trời?

Trong hầu hết các nước, chỉ có một số người làm nhà lãnh đạo. Vì Chúa Giê-su làm sống lại một số người để họ lên trời cai trị trái đất nên những người được chọn chỉ là số ít (Lu-ca 12:32). Kinh Thánh cho biết chính xác bao nhiêu người sẽ cùng cai trị với Chúa Giê-su.—Đọc Khải huyền 14:1.

Chúa Giê-su chuẩn bị chỗ ở trên trời cho các môn đồ của ngài. Bạn có biết họ sẽ làm gì ở đó?

Không phải những người lên trời mới được ban thưởng. Những thần dân trung thành thuộc Nước Trời của Chúa Giê-su sẽ vui hưởng đời sống vĩnh cửu trong địa đàng được tái lập (Giăng 3:16). Một số sẽ sống sót qua sự hủy diệt của thế gian gian ác này và bước vào địa đàng. Số khác sẽ vào địa đàng nhờ sự sống lại.—Đọc Thi-thiên 37:29; Giăng 5:28, 29.