Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI TRANG BÌA | THÔNG ÐIỆP CỦA KINH THÁNH LÀ GÌ?

Chúng ta từ đâu đến?

Chúng ta từ đâu đến?

Chỉ bằng một vài từ, sách Sáng-thế Ký, cuốn sách đầu tiên trong Kinh Thánh, giải thích nguồn gốc vũ trụ: “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng-thế Ký 1:1). Sau khi tạo ra cây cối và thú vật, Ðức Chúa Trời tạo ra hai người đầu tiên là A-đam và Ê-va. Họ khác với thú vật vì con người phản ánh các đặc tính của Ðức Chúa Trời ở mức độ nào đó, kể cả quyền quyết định. Vì thế, họ chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nếu vâng theo các chỉ dẫn của Ðức Chúa Trời, họ có thể góp phần vào việc thực thi ý định ngài với tư cách là tổ phụ đầu tiên của gia đình nhân loại. Gia đình này có thể hưởng đời sống hoàn hảo, bình an mãi mãi trên đất.

Tuy nhiên, một thiên sứ, hay tạo vật thần linh, đã nắm lấy thời cơ này để dùng con người cho quyền lợi ích kỷ của hắn. Vì vậy, hắn trở thành Sa-tan, nghĩa là “kẻ chống đối”. Khi dùng con rắn để nói, Sa-tan lường gạt Ê-va, cho rằng nếu bà không nghe lời Ðức Chúa Trời thì sẽ tốt hơn. A-đam và Ê-va theo Sa-tan, phá hỏng mối quan hệ với Ðấng Tạo Hóa. Vì sự lựa chọn sai lầm ấy, tổ phụ đầu tiên của chúng ta đã đánh mất sự sống vĩnh cửu, truyền cho chúng ta tội lỗi, sự không hoàn hảo và cái chết không tránh khỏi.

Ngay sau đó, Ðức Chúa Trời tuyên bố ý định của ngài để sửa chữa tình trạng đáng buồn này và tạo cơ hội cho con cháu A-đam hưởng được đời sống vĩnh cửu. Ðức Chúa Trời báo trước về một “dòng dõi”, một người đặc biệt, sẽ tiêu diệt Sa-tan và xóa bỏ mọi đau khổ mà Sa-tan, A-đam và Ê-va đã gây ra (Sáng-thế Ký 3:15). Ai sẽ là “dòng dõi” ấy? Thời gian sẽ trả lời.

Trong thời gian này, Sa-tan luôn nỗ lực ngăn cản ý định tuyệt diệu của Ðức Chúa Trời. Tội lỗi và sự gian ác nhanh chóng lan tràn. Ðức Chúa Trời quyết định hủy diệt người ác trong trận Nước Lụt. Ngài chỉ thị cho người công chính Nô-ê đóng một chiếc tàu—cái hộp khổng lồ nổi trên nước—để cứu mình và gia đình, cùng với những thú vật mà ông được lệnh mang vào tàu.

Một năm sau khi trận Nước Lụt bắt đầu, Nô-ê và gia đình ra khỏi tàu, bước vào trái đất được tẩy sạch. Nhưng “dòng dõi” chưa xuất hiện.

Dựa trên sách Sáng-thế Ký, chương 1-11; Giu-đe 6, 14, 15; Khải huyền 12:9.