THÁP CANH Tháng 9 năm 2013 | Ðau khổ—Tại sao có quá nhiều? Khi nào mới chấm dứt?

Kinh Thánh nói gì về đau khổ? Nó còn tác động đến nhân loại tới chừng nào?

BÀI TRANG BÌA

Quá nhiều người vô tội bị mất mạng!

Chúng ta thấy có quá nhiều đau khổ trên thế giới, thường là vô cớ! Ðức Chúa Trời có đáng trách không?

BÀI TRANG BÌA

Tại sao có đau khổ?

Xem năm nguyên nhân thật sự gây ra đau khổ, và tìm ra nguồn hy vọng thật.

BÀI TRANG BÌA

Mọi đau khổ sắp chấm dứt!

Ðức Chúa Trời hứa sẽ xóa bỏ mọi nguyên nhân gây đau khổ. Ngài sẽ làm điều đó như thế nào và khi nào?

KINH NGHIỆM

Nghèo về vật chất nhưng giàu về tâm linh

Anh Alexander Ursu tận mắt thấy không gì có thể cản trở sự lớn mạnh về tâm linh, dù là trong Liên bang Xô Viết. Hãy đọc chuyện đời đầy lý thú của anh.

Mọi ngôn ngữ đều đến từ tháp Ba-bên?

Tháp Ba-bên là gì? Nguồn gốc thật sự của ngôn ngữ loài người là gì?

HÃY ĐẾN GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI

Ðức Chúa Trời yêu thương người vui lòng hiến tặng

Xem tại sao động lực là quan trọng khi ban cho.

CÙNG ĐỌC VỚI CON

Ðức Chúa Trời cũng đau lòng—Cách chúng ta làm ngài vui lòng

Con có biết là mình có thể tác động đến cảm xúc của Ðức Giê-hô-va không? Xem làm thế nào hành động của A-đam và Ê-va làm Ðức Giê-hô-va đau lòng.

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh có những lời khuyên thực tế về cách có một hôn nhân hạnh phúc, vì những lời khuyên ấy đến từ đấng sáng lập hôn nhân, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời.

Các phần đáng chú ý khác

Công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va được tài trợ như thế nào?

Hãy tìm hiểu xem làm thế nào công việc rao giảng toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng mà không cần quyên tiền hoặc thu thuế của các thành viên.