Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 HÃY ÐẾN GẦN ÐỨC CHÚA TRỜI

Ðức Giê-hô-va “không hề thiên vị”

Ðức Giê-hô-va “không hề thiên vị”

Có bao giờ bạn là nạn nhân của sự kỳ thị chưa? Có bao giờ bạn bị từ chối một yêu cầu, bị khước từ một dịch vụ hay bị khinh bỉ vì màu da, chủng tộc, địa vị xã hội không? Nếu có, nhiều người cũng giống như bạn. Tuy nhiên, có tin mừng: Dù các sự sỉ nhục như thế rất phổ biến trong vòng nhân loại, nhưng Ðức Chúa Trời sẽ không bao giờ đối xử với chúng ta như thế. Sứ đồ Phi-e-rơ theo đạo Ðấng Ki-tô nói với lòng tin chắc: “Ðức Chúa Trời không hề thiên vị”.—Ðọc Công vụ 10:34, 35.

Phi-e-rơ nói những lời này trong bối cảnh rất lạ thường, tại nhà của người ngoại tên Cọt-nây. Phi-e-rơ là người Do Thái, sống vào thời kỳ mà dân Do Thái xem dân ngoại là ô uế nên không chấp nhận bất cứ hình thức giao tiếp nào với họ. Vậy, tại sao ông đến nhà Cọt-nây? Ðơn giản là vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã sắp đặt. Phi-e-rơ nhận được mạc khải từ Ðức Chúa Trời: “Những gì Ðức Chúa Trời đã làm cho sạch, anh đừng gọi là ô uế nữa”. Ông không biết là trước đó một ngày, Cọt-nây cũng nhận được mạc khải, một thiên sứ bảo ông hãy mời Phi-e-rơ (Công vụ 10:1-15). Khi nhận ra có sự can thiệp của Ðức Giê-hô-va trong vấn đề này, Phi-e-rơ không thể không nói.

Ông Phi-e-rơ cho biết: “Tôi thật sự hiểu rằng Ðức Chúa Trời không hề thiên vị” (Công vụ 10:34). Từ Hy Lạp được dịch “thiên vị” có nghĩa đen là “đánh giá qua vẻ bề ngoài” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures). Về từ này, một học giả giải thích: “Từ ấy nói đến một thẩm phán nhìn mặt một người và ra phán quyết, không dựa vào vụ kiện, nhưng dựa vào điều ông thích hay không thích về người đó”. Ðức Chúa Trời không xem trọng người này hơn người khác vì chủng tộc, quốc gia, địa vị xã hội hoặc bất cứ yếu tố bên ngoài nào.

Thay vì thế, Ðức Giê-hô-va nhìn thấy lòng của chúng ta (1 Sa-mu-ên 16:7; Châm-ngôn 21:2). Phi-e-rơ nói tiếp: “Trong các dân, hễ ai kính sợ ngài và làm điều đúng thì được ngài chấp nhận” (Công vụ 10:35). Kính sợ Ðức Chúa Trời có nghĩa là tôn trọng, tôn vinh và tin cậy ngài, tránh làm bất cứ điều gì khiến ngài buồn lòng. Làm điều đúng bao hàm việc sẵn sàng thực hiện những gì được Ðức Chúa Trời chấp nhận. Ðức Giê-hô-va rất vui khi thấy lòng của một người tràn đầy sự kính sợ ngài và thôi thúc người đó làm điều đúng.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:12, 13.

Khi Ðức Giê-hô-va nhìn xuống, ngài chỉ thấy một chủng tộc—chủng tộc loài người

Nếu từng bị kỳ thị hoặc thành kiến, bạn có lý do chính đáng để ghi nhớ những lời của Phi-e-rơ về Ðức Chúa Trời. Ðức Giê-hô-va đã kéo mọi người khắp thế giới đến với sự thờ phượng thật (Giăng 6:44; Công vụ 17:26, 27). Ngài lắng nghe và nhậm lời cầu nguyện của những người thờ phượng ngài, bất kể họ có chủng tộc, quốc gia hay địa vị xã hội nào (1 Các Vua 8:41-43). Chúng ta có thể tin chắc rằng khi Ðức Giê-hô-va từ trời nhìn xuống, ngài chỉ thấy một chủng tộc—chủng tộc loài người. Bạn có muốn biết thêm về Ðức Chúa Trời không hề thiên vị không?

Phần đọc Kinh Thánh trong tháng sáu

Giăng 17-21Công vụ 1-10