Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Chúng ta có thể được tha tội không?

Ðược Ðức Chúa Trời chấp nhận không quá khó

Theo Kinh Thánh, cả nhân loại đều phạm tội. Chúng ta gánh chịu khuynh hướng tội lỗi từ người đàn ông đầu tiên là A-đam. Vì thế, đôi khi chúng ta làm điều sai trái mà có thể sau này phải hối tiếc. Con Ðức Chúa Trời, Chúa Giê-su Ki-tô, hy sinh mạng sống để chuộc tội cho chúng ta. Qua sự hy sinh làm giá chuộc này, chúng ta có thể được tha tội. Ðây là sự ban cho đến từ Ðức Chúa Trời.—Ðọc Rô-ma 3:23, 24.

Một số người đã phạm tội trọng và không biết họ có thể được Ðức Chúa Trời tha tội hay không. Vui mừng thay, Lời Ðức Chúa Trời cho biết: “Huyết của Con ngài là Chúa Giê-su tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội” (1 Giăng 1:7). Ðức Giê-hô-va sẵn lòng tha tội, thậm chí tội trọng, nếu chúng ta thành thật ăn năn.—Ðọc Ê-sai 1:18.

Chúng ta phải làm gì để được tha tội?

Nếu muốn được Giê-hô-va Ðức Chúa Trời tha tội, chúng ta phải tìm hiểu về ngài—các đường lối, lời khuyên và đòi hỏi của ngài (Giăng 17:3). Ðức Giê-hô-va rộng lượng tha thứ những ai ăn năn và cố gắng thay đổi.—Ðọc Công vụ 3:19.

Ðược Ðức Chúa Trời chấp nhận không quá khó. Ðức Giê-hô-va thấu hiểu sự yếu đuối của chúng ta. Ngài có lòng thương xót và nhân từ. Chẳng phải lòng nhân từ của ngài thôi thúc bạn muốn tìm hiểu thêm về cách làm ngài vui lòng sao?—Ðọc Thi-thiên 103:13, 14.