Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Các phán xét của Ðức Chúa Trời—Có nhẫn tâm?

Các phán xét của Ðức Chúa Trời—Có nhẫn tâm?

Ðể trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy tập trung vào hai trường hợp về sự phán xét của Ðức Chúa Trời được ghi trong Kinh Thánh—trận Ðại Hồng Thủy thời Nô-ê và sự hủy diệt dân Ca-na-an.

ÐẠI HỒNG THỦY THỜI NÔ-Ê

NGƯỜI TA NÓI: “Ðức Chúa Trời nhẫn tâm khi tuôn nước lũ ra để hủy diệt nhân loại, trừ Nô-ê và gia đình ông”.

KINH THÁNH NÓI: Ðức Chúa Trời phán: “Ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây-bỏ đường-lối mình và được sống” (Ê-xê-chi-ên 33:11). Thế nên, Ðức Chúa Trời không vui chút nào khi người ác bị hủy diệt vào thời Nô-ê. Nhưng tại sao ngài làm thế?

Kinh Thánh cho biết việc Ðức Chúa Trời phán xét những người không tin kính vào thời xưa “là mẫu về những điều sẽ xảy đến cho người không tin kính” (2 Phi-e-rơ 2:5, 6). Vậy, “mẫu” mà Ðức Chúa Trời lập ra là gì?

Thứ nhất, dù đau lòng khi hủy diệt người ác, Ðức Chúa Trời chứng tỏ ngài để ý thấy những người nhẫn tâm gây đau khổ cho người khác và buộc họ phải trả giá cho hành động của mình. Dần dần, ngài sẽ chấm dứt mọi bất công và đau khổ.

Thứ hai, cách Ðức Chúa Trời hành động trong quá khứ chứng tỏ ngài yêu thương cảnh báo người ta trước khi thi hành sự phán xét. Nô-ê là người rao giảng sự công chính, nhưng hầu hết người ta không nghe ông. Kinh Thánh cho biết: “Họ không để ý gì hết cho tới khi trận Ðại Hồng Thủy đến cuốn trôi tất cả mọi người”.—Ma-thi-ơ 24:39.

Ðức Chúa Trời còn làm thế không? Có. Chẳng hạn, ngài cảnh báo dân ngài là Y-sơ-ra-ên, nếu họ làm điều ác như các dân xung quanh thì ngài sẽ để kẻ thù xâm chiếm xứ họ, thủ đô Giê-ru-sa-lem bị hủy phá và họ bị bắt làm phu tù. Dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác, thậm chí dâng con tế thần. Ðức Giê-hô-va có hành động không? Có, nhưng chỉ sau khi ngài cử các tiên tri, hết lần này đến lần khác, cảnh báo dân ngài thay đổi đường lối trước khi quá trễ. Ngài còn nói: “Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín-nhiệm Ngài ra trước cho tôi-tớ Ngài, là các đấng tiên-tri”.—A-mốt 3:7.

 BẠN LIÊN QUAN THẾ NÀO? “Mẫu” mà chúng ta thấy trong các phán xét của Ðức Giê-hô-va vào thời xưa cho chúng ta hy vọng. Chúng ta có thể vững lòng mong đợi Ðức Chúa Trời phán xét những người nhẫn tâm gây đau khổ cho người khác. Kinh Thánh cho biết: “Những kẻ làm ác sẽ bị diệt... Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật” (Thi-thiên 37:9-11). Bạn cảm thấy thế nào về sự phán xét sẽ giải thoát nhân loại khỏi đau khổ? Ðiều đó là nhẫn tâm hay thương xót?

DÂN CA-NA-AN BỊ HỦY DIỆT

NGƯỜI TA NÓI: “Như các nạn diệt chủng thời hiện đại, sự hủy diệt dân Ca-na-an là một tội ác chiến tranh tàn bạo”.

KINH THÁNH NÓI: “Các đường-lối [Ðức Chúa Trời] là công-bình. [Ngài là] Ðức Chúa Trời thành-tín và vô-tội” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4). Hành động công bình hay công bằng của Ðức Chúa Trời không thể nào so sánh với một cuộc chiến của con người. Tại sao? Vì không như con người, Ðức Chúa Trời có thể đọc được lòng họ.

Chẳng hạn, khi Ðức Chúa Trời phán xét thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, rồi quyết định phá hủy chúng, người trung thành Áp-ra-ham quan tâm đến vấn đề công bằng. Ông không thể nào hình dung Ðức Chúa Trời công bằng sẽ “diệt người công chính chung với người ác” (Bản Dịch Mới). Bằng sự kiên nhẫn, Ðức Chúa Trời đảm bảo với ông rằng nếu chỉ còn mười người công chính ở Sô-đôm, ngài sẽ không diệt thành ấy (Sáng-thế Ký 18:20-33). Rõ ràng, Ðức Chúa Trời dò xét lòng của những người đó và thấy vô số kể sự gian ác của họ.—1 Sử-ký 28:9.

Tương tự thế, Ðức Chúa Trời thấy dân Ca-na-an gian ác nên ra lệnh hủy diệt họ. Dân Ca-na-an có tiếng tàn nhẫn, trong đó có việc thiêu sống con để tế thần * (2 Các Vua 16:3). Hơn nữa, người Ca-na-an biết rằng Ðức Giê-hô-va ra lệnh dân Y-sơ-ra-ên chiếm toàn bộ xứ. Vậy, bất cứ người Ca-na-an nào quyết định ở lại và tranh chiến thì cố ý chống dân Y-sơ-ra-ên và Ðức Giê-hô-va, đấng cho thấy rõ là ngài ở cùng dân ngài.

Hơn nữa, Ðức Giê-hô-va mở rộng lòng thương xót với người Ca-na-an nào từ bỏ sự gian ác và chấp nhận tiêu chuẩn đạo đức cao của ngài. Chẳng hạn Ra-háp, một kỹ nữ ở Ca-na-an, đã được cứu cùng với gia đình. Cũng thế, khi dân thành Ga-ba-ôn thuộc xứ Ca-na-an muốn được giải cứu thì họ và con cái được bảo toàn mạng sống.—Giô-suê 6:25; 9:3, 24-26.

BẠN LIÊN QUAN THẾ NÀO? Chúng ta có thể rút ra bài học quan trọng về sự phán xét dân Ca-na-an. Như được báo trước, chúng ta đang tiến gần đến “ngày phán xét và hủy diệt những kẻ không tin kính” (2 Phi-e-rơ 3:7). Nếu yêu thương Ðức Giê-hô-va và làm điều đúng trước mắt ngài, chúng ta sẽ được lợi ích khi ngài xóa bỏ mọi đau khổ của nhân loại bằng cách giải thoát trái đất khỏi những người từ chối sự cai trị của ngài.

Dân Ca-na-an có tiếng tàn nhẫn, cố ý chống lại Ðức Chúa Trời và dân ngài

Ðức Giê-hô-va yêu thương nhắc nhở chúng ta là sự lựa chọn của cha mẹ tác động đến con cái. Lời Ðức Chúa Trời nói: “Hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng-dõi ngươi được sống, thương-mến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu-mến Ngài” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20). Những lời này đến từ Ðức Chúa Trời nhẫn tâm hay đến từ Ðức Chúa Trời yêu thương con người và muốn họ chọn điều đúng?

^ đ. 15 Các nhà khảo cổ tìm thấy bằng chứng về sự thờ phượng của dân Ca-na-an gồm việc dâng trẻ sơ sinh tế thần.